Innsidere handlet i Aker BioMarine

Både Aker Seafoods Holding og en rekke innsidere har kjøpt aksjer i emisjonen i Aker BioMarine ASA.

Tildelingen i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen i Aker BioMarine ASA, ble fastsatt av styret i Aker BioMarine ASA den 20. oktober 2010, opplyses det i en børsmelding.

Etter utløpet av tilbudsperioden har det blitt tildelt totalt 227 272 727 nye aksjer til tegningskurs NOK 1,10 per aksje. Det var tegnet for totalt 284 011 721 aksjer. Fortrinnsrettsemisjonen var garantert av Aker Seafoods Holding AS ("Garantisten"). Ettersom fortrinnsrettsemisjonen er overtegnet har ingen aksjer blitt tildelt Garantisten i dennes kapasitet som garantist, som beskrevet i prosedyren for tildeling beskrevet i prospektet datert 29. september 2010.

Gjennom fortrinnsrettsemisjonen vil Aker BioMarine ASA få et bruttoproveny på cirka NOK 250 millioner.

Aker Capital AS har kjøpt 6 305 276 aksjer i forbindelse med tildelingen i fortrinnsrettsemisjonen.

Les også: Øker eksponeringen i Aker BioMarine 20.10.2010

Aker Seafoods Holding AS tegnet seg for 189 330 731 nye aksjer i Aker BioMarine ASA til tegningskurs NOK 1,10 per aksje og har blitt tildelt 189 330 731 aksjer. Etter gjennomført emisjon vil Aker Seafoods Holding AS eie til sammen 795 888 408 aksjer, som tilsvarer en eierandel i selskapet på 83,3 prosent.

Les også: Emisjon overtegnet i Aker BioMarine 15.10.2010
Les også: Tegnet aksjer i Aker BioMarine 12.10.2010

Innsidere kjøper aksjer

Følgende primærinnsidere er tildelt aksjer i emisjonen:

Tore Heldrup Rasmussen, styremedlem i Aker BioMarine ASA, har idag, gjennom sitt selskap Heldrup AS, fått tildelt 121 479 nye aksjer i Aker BioMarine. I emisjonen har Heldrup AS utøvd 121 479 tegningsretter og tegnet seg for 121 479 nye aksjer i Aker BioMarine ASA til tegningskurs NOK 1,10 per aksje. Etter emisjonen vil Heldrup AS eie 510 663 aksjer i Aker BioMarine ASA.

Wenche Rolfsen, styremedlem i Aker BioMarine ASA, har i dag fått tildelt 8 360 nye aksjer i Aker BioMarine. I emisjonen har Rolfsen utøvd 8 360 tegningsretter og tegnet seg for 8 360 nye aksjer i Aker BioMarine ASA til tegningskurs NOK 1,10 per aksje. Etter emisjonen vil Rolfsen eie 35 145 aksjer i Aker BioMarine ASA.

Helle Kruse Nielsen, styremedlem i Aker BioMarine ASA, har i dag fått tildelt 84 309 nye aksjer i Aker BioMarine. I emisjonen tegnet Nielsen seg for 100 000 nye aksjer i Aker BioMarine ASA til tegningskurs NOK 1,10 per aksje, hvorav 75 663 tegninger var basert på tegningsretter. Nielsen har således fått tildelt 8 646 aksjer utover tegningsrettene. Etter emisjonen vil Nielsen eie 326 711 aksjer i Aker BioMarine ASA.

Bjørn Flatgård, styremedlem i Aker BioMarine ASA, har i dag fått tildelt 39 017 nye aksjer i Aker BioMarine. I emisjonen har Flatgård utøvd 39 017 tegningsretter og tegnet seg for 39 017 nye aksjer i Aker BioMarine ASA til tegningskurs NOK 1,10 per aksje. Etter emisjonen vil Flatgård eie 164 017 aksjer i Aker BioMarine ASA.

Hallvard Muri, konsernsjef i Aker BioMarine ASA, har idag, gjennom sitt selskap ACCA AS, fått tildelt 156 069 nye aksjer i Aker BioMarine. I emisjonen har ACCA AS utøvd 156 069 tegningsretter og tegnet seg for 156 069 nye aksjer i Aker BioMarine ASA til tegningskurs NOK 1,10 per aksje. Etter emisjonen vil ACCA AS eie 656 069 aksjer i Aker BioMarine ASA.

Webjørn Eikrem, konserndirektør i Aker BioMarine ASA, har idag, gjennom sitt selskap Tigerlilly AS, fått tildelt 590 544 nye aksjer i Aker BioMarine. I emisjonen har Tigerlilly AS utøvd 590 544 tegningsretter og tegnet seg for 590 544 nye aksjer i Aker BioMarine ASA til tegningskurs NOK 1,10 per aksje. Etter emisjonen vil Tigerlilly AS eie 2 482 467 aksjer i Aker BioMarine ASA.

Hogne Vik, konserndirektør i Aker BioMarine ASA, har i dag, gjennom sitt selskap ENG AS fått tildelt 144 767 nye aksjer i Aker BioMarine. I emisjonen tegnet ENG AS seg for 150 000 nye aksjer i Aker BioMarine ASA til tegningskurs NOK 1,10 per aksje, hvorav 129 919 tegninger var basert på tegningsretter. ENG AS har således fått tildelt 14 848 aksjer utover tegningsrettene. Etter emisjonen vil ENG AS eie 560 990 aksjer i Aker BioMarine ASA.

Svein Ivar Holm, direktør i Aker BioMarine ASA, har i dag fått tildelt 10 612 nye aksjer i Aker BioMarine. I emisjonen har Holm utøvd 10 612 tegningsretter og tegnet seg for 10 612 nye aksjer i Aker BioMarine ASA til tegningskurs NOK 1,10 per aksje. Etter emisjonen vil Holm eie 44 612 aksjer i Aker BioMarine ASA

Øystein Egner, controller i Aker BioMarine ASA, har i dag fått tildelt 8 695 nye aksjer i Aker BioMarine. I emisjonen tegnet Egner seg for 10 000 nye aksjer i Aker BioMarine ASA til tegningskurs NOK 1,10 per aksje, hvorav 7 803 tegninger var basert på tegningsretter. Egner har således fått tildelt 892 aksjer utover tegningsrettene. Etter emisjonen vil Egner eie 33 695 aksjer i Aker BioMarine ASA.