Norge og Chile skal samarbeide

Norge og Chile undertertegnet onsdag 19. oktober en avtale om forskningssamarbeid og annen kunnskapsutveksling.

Statssekretær Vidar Ulriksen i Fiskeri- og kystdepartementet besøker denne uken Chile. Onsdag undertegnet han en samarbeidsavtale med chilenske myndigheter. Ifølge tidligere opplysninger fra departementet, er det snakk om en intensjonsavtale.

Les også: Vidar Ulriksen til Chile 18.10.2010

Både Norge og Chile er betydelige sjømatnasjoner. Landene forvalter store bestander av villfisk, og er i tillegg de to største produsentene av laks fra oppdrett.

Norge og Chile har en gjensidig forståelse av at det er viktig å sikre langsiktig og bærekraftig bruk av de marine ressursene. Avtalen danner grunnlag for forskningssamarbeid og annen kunnskapsutveksling knyttet til fiskeri- og havbruksforvaltning.

– Jeg er glad for et økt samarbeid med Chile innen fiskeri- og havbruksforvaltning. Vi har allerede en god relasjon, og denne forsterkes nå gjennom samarbeidsavtalen. Samarbeid og kunnskapsutveksling mellom Norge og Chile vil være fruktbart for begge parter, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.