Krever gjenåpning av makrellfisket

Norges Fiskarlag krever umiddelbar gjenåpning av makrellfisket i EU-sonen.

Les også: Stopp i makrellfisket i EU-sonen 19.10.2010

Reguleringen av det norske fisket etter makrell i EU-sonen, ble behandlet i arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag den 20. oktober i år.

– Norges Fiskarlag finner det sterkt kritikkverdig at Fiskeridirektoratets håndtering av slumpfisksakene innenfor ringnotflåten, nå har ført til at flere fartøy som var forespeilet å kunne fiske sine ordinære kvoteandeler av makrell i EU-sonen, ikke lenger kan gjennomføre dette på grunn av stoppen i EU-sonen, heter det i vedtaket fra Fiskarlaget.

– Fiskarlaget krever derfor at fisket i EU-sonen reåpnes umiddelbart slik at den norske adgangskvoten blir fullt utnyttet, heter det videre i vedtaket.

Vedtaket er sendt i brevs form til Fiskeridirektoratet.

Tidligere har også Fiskebåtredernes Forbund bedt Fiskeridirektoratet om å gjenåpne makrellfisket.

Les også: Protesterer mot Fiskeridirektoratet 20.10.2010