Avholder norsk-russisk sjømatseminar

Eksportutvalget for fisk er medarrangør for seminaret som avholdes under sjømatmessen Interfish.

Interfish er en internasjonal sjømatmesse som går av stabelen i Moskva 26. - 29. oktober 2010. Eksportutvalget for fisk (EFF) er medarrangør av et heldagsseminar som går samtidig med messen, den 28. oktober.

Norsk-russisk sjømatseminar

Under årets Interfish arrangerer Russlands føderale fiskeribyrå den 28. oktober et heldagsseminar i samarbeid med EFF med temaet «The future seafood market. Enriching Russian counters with high quality fish products».

Seminaret vil være en arena for utveksling av erfaringer fra ulike ledd av sjømatnæringen og består av foredrag både fra norsk og russisk side, med bidragsytere også fra EU. En viktig målsetning med seminaret er å bygge nettverk og dele erfaringer fra russisk og internasjonal sjømathandel.

Fra norsk side bidrar EFF med oversikt over den globale sjømathandelen og med erfaringer fra internasjonal markedsføring av sjømat, melder EFF. Med fra Norge er også Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), med et foredrag om internasjonale erfaringer med kvalitetskontroll og matsikkerhet.

Bidragene fra russisk side gjenspeiler et sammensatt russisk sjømatmarked og foredragene går inn på temaer som blant annet retailer- og konsumentkrav i et russisk sjømatmarked i stadig endring. Andre foredrag tar opp problemstillinger knyttet til transport og logistikk.

Seminaret retter seg spesielt mot aktører fra russisk retail, men blant deltakerne vil alle ledd i verdikjeden være representert. Seminaret er ett av flere faglige arrangementer i konferanseprogrammet som går parallelt med messedagene.

Interfish

Interfish arrangeres av Det føderale russiske fiskeribyrået, og er den største og eneste rene sjømatmessen i Russland. Som sjømatmesse har Interfish en bred profil, og messeutstillingene favner mange tema innenfor fiskeri og akvakultur, transport og logistikk, lagring og foredling. Også markedsføring av sjømat og utviklingstrender innen forskning og teknologi belyses. Messen er et ledd i arbeidet som gjøres i Russland for å skape økt fokus på den russiske fiskerinæringen, og sikre økonomisk og teknologisk utvikling i fiskeindustrien.

I 2009 deltok over 100 russiske og utenlandske bedrifter på messen. I tillegg deltok aktører fra fiskerinæringen, representanter fra de russiske føderasjonssubjektene, spesialister og forskere, og regjeringsrepresentanter fra Russland og andre land.