– Må arbeide smartere og annerledes

Statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen mener finnmarkinger må ta noen grep for å utvikle fiskerinæringen.

Fylkestinget i Finnmark er samlet denne uken, og startet tirsdag 19. oktober med en temadag om fiskeri og havbruk. Schjøtt-Pedersen var invitert til å holde innlegget «Hvordan bidrar norsk fiskeripolitikk til "lys i husan"?».

Statsråden mener finnmarkinger må ha ideer og vilje, og må arbeide smartere og annerledes for å utvikle fiskerinæringen langs kysten av fylket.

– Det som var moderne før er ikke moderne lengre. Vi må finne rett strategi for vår tid og arbeide smartere og annerledes, sa Schjøtt-Pedersen.

Han nevnte globaliseringen og høyt krav til velferdsnivå som moderne utfordringer finnmarkinger må ta innover seg når det gjelder næringsutvikling.

Statsråden framhevet hvor viktig fritak for arbeidsgiveravgift og andre statlige tiltak er for næringsetablerere i regionen, men fritar ikke befolkningen fra ansvar for utvikling.

– Staten kan legge til rette, men det er menneskene selv med ideer og satsingsvilje som må utnytte rammebetingelsene for å skape næringsvirksomhet, sa han.

Fylkestinget skal i desember ta stilling til en omfattende fiskeri- og havbruksstrategi, og temadagen for fiskeri og havbruk skal gi et styrket grunnlag til behandling av saken, skriver fylkeskommunen i en pressemelding.

– Fiskeriene må moderniseres

Schjøtt-Pedersen understreket viktigheten av å ha rett strategi i fiskeriene. Han mener folk i Finnmark må glemme fiskeriet slik det var på 60-tallet, melder Finnmarken.

– Å satse på fryseteknologi og filetproduksjon var rett strategi i 1960. Men det som var riktig da, er ikke riktig nå. Vi må finne rett strategi for vår tid, sa Schjøtt-Pedersen.

– Filet lager de billigere i Kina enn vi gjør i Finnmark. Vi må dermed markedsføre det vi er gode på, nemlig god kvalitet, fersk fisk, oppdrett, kunnskap om fiskerier og opplevelse, sa Schjøtt-Pedersen.

Han understreket at det ikke er mulig å drive tilbake teknologi som har effektivisert næringen, og redusert behovet for arbeidsplasser på land, men påpekte at leveringsplikten står ved lag.

– Leveringsplikten til trålerne står ved lag. Flere har fått kvote med den forutsetningen at de skal levere til landindustrien i Finnmark. Dette er viktig, sa Statsråden.

Fiskarlaget Nord avviste deler av strategien Schjøtt-Pedersen la frem.

– Det er ikke nok å være kjent for å ha god kvalitet på fisken, for det satser alle andre på også. Vi må skille oss ut, og spørre oss selv hva som er spesielt med fisken fra Finnmark, for så å markedsføre dette, hevdet Arvid Ahlquist, daglig leder i Fiskarlaget Nord, til forsamlingen.

Levere det markedet etterspør

Hanne Benjaminsen fra Cape Fish Group AS i Honningvåg, mener bedriften har gått bra fordi den først undersøker hva markedet ønsker.

– Når vi vet det, produserer vi varene kundene etterspør. Ikke produsert først, for så å finne en kjøper, understreket Benjaminsen.

Kystfiskarlaget vil fjerne trålerne

Nestleder i Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen, har lite til overs for ordningen med leveringsplikt.

– At trålere skal stå for levering i tider der det ellers er liten tilgang på råstoff, har havarert fullstendig. Trålkvotene bør heller overføres til kystflåten, sa Pedersen til fylkestinget.