– Høy dødelighet hos kysttorsk

Kysttorsk. Foto: A. Karlsen / Havforskningsinstituttet

Tre av fire kysttorsk ble fisket eller døde naturlig i løpet av ett år, viser resultatene av et lite forsøk som var begrenset til 60 torsk.

En nylig publisert merkestudie på kysttorsk utført på Sørlandet viser at 3 av 4 torsk døde i løpet av ett år. I hovedsak var det fiske som stod for dødeligheten, melder Havforskningsinstituttet.

I løpet av ett år ble halvparten av alle merkede torsk tatt av fiskere i et område på Sørlandskysten. I tillegg døde en fjerdedel av merket torsk av naturlige årsaker, slik at til sammen tre av fire torsk døde i løpet av et år.

– Fra tidligere merkestudier visste vi at fiske kan stå for en betydelig del av dødeligheten til torsk langs Skagerrakkysten. Men en samlet årlig dødelighet på 75 prosent er bekymringsfullt, sier Esben Moland Olsen, forsker ved Havforskningsinstituttet, Forskningsstasjonen Flødevigen.

Fisk.no vil påpeke at det i Havforskningsinstituttets sammendrag av resultatene, ikke opplyses noe om hvorvidt det kan være høyere sannsynlighet for at en torsk som tidligere er fanget og merket, igjen skal bli fanget enn for at en annen tilfeldig valgt torsk skal bli fanget. Sammendraget sier heller ikke noe om den merkede torsken kan ha høyere dødelighet enn torsk som ikke har vært fanget og merket.

Merket fisk ga dusør

I et område sør for Arendal ble 60 torsk utstyrt med avanserte sendere og lett synlige utvendige merker med kortfattet informasjon om studien. En dusør på 500 kr ble utbetalt til fiskere som returnerte disse merkene til forskningsstasjonen vår i Flødevigen.

Senderne gjorde det mulig å overvåke bevegelsen og skjebnen til hver enkelt torsk gjennom et nettverk av lyttebøyer plassert rundt i området der studien ble utført. Da studien ble avsluttet etter ett og et halvt år var ingen merkede torsk tilbake.

Foretrekker større fisk

– Vi så også at mesteparten av torsken holdt seg innenfor et begrenset område inntil de døde. Svært få torsk vandret ut av studieområdet i løpet av perioden, sier Esben Moland Olsen.

Studien som nylig er publisert i det vitenskaplige tidsskriftet Evolutionary Ecology, viser også at fiskere foretrekker større fisk, samtidig som større fisk hadde lav naturlig dødelighet i forhold til små fisk, opplyser Havforskningsinstituttet.

– Disse resultatene viser at fiske kan ha en dominerende innvirkning på hvilke enkeltindivider som overlever eller dør, selv på lokal skala. Ved å plukke vekk stor gytemoden fisk fra en bestand, kan fisket over tid bidra til å avle fram nye egenskaper, som kan resultere i lavere vekst og små gytefisk. Dette er neppe gunstig for produktiviteten i bestanden, avslutter Olsen.