Fiskets gang uke 42 i 2010

Norges Sildesalgslag melder at ukekvantumet av NVG-sild, ble det laveste siden fisket kom skikkelig i gang i høst.

Det var ellers stor deltakelse i fisket etter hestmakrell, men magre resultater.

Makrell

Bare småkvantum stod igjen i EU sonen da vi startet ny uke, og mandag kveld stoppet Fiskeridirektøren fisket med vel 1 200 tonn igjen på EU kvoten, konstaterer Sildelaget i ukerapporten.

Fiskebåtredernes Forbund og Norges Fiskarlag har prøvd å få gjenåpnet fiske slik at også dette kvantumet blir tatt. Dette har man så langt ikke lykkes med.

En liten oppsummering for høstsesongen, viser at det i høst er fisket 233 000 tonn med makrell fra norske båter.

Totalverdien i år er knappe 1,9 milliarder kroner, noe som gir en snittpris på kr 8,03. Sammenligner vi mot fjoråret, så var verdien på makrell for norske fiskere på 973 millioner, da med et kvantum på 121 000 tonn.

Les også: Krever gjenåpning av makrellfisket 21.10.2010
Les også: Stopp i makrellfisket i EU-sonen 19.10.2010

NVG-sild

Det har vært relativ liten deltagelse i dette fisket etter norsk vårgytende silde, da flere fartøy i stedet har vært på jakt etter hestmakrell. Totalt er det fisket bare 13 400 tonn sist uke. Dette er det laveste ukekvantumet siden fisket kom skikkelig i gang i høst. Av dette kvantumet har ringnotfartøy fisket 9 900 tonn, utenlandske fartøy har innmeldt 2 500 tonn, kyst 700 tonn og fra trål er det tatt 300 tonn.

Silda er tatt i to hovedområder, det ene er i Smutthavet vest av Helgeland, og det andre i det tradisjonelle område nordvest av Andenes. I vest er det som vanlig stor sild med rundt 370 gram i snitt. På det nordlige område varierer størrelsene fra 270 – 360 gram, med størst sild lengst på nordvest.

Med små kvanta og stor sild, så ble prisene gode denne uken. Totalsnittet ligger på knappe kr 3,90 per kilo, og med kr 4,40 per kilo som høyeste pris.

Med fortsatt dårlig «hestefiske» i Nordsjøen, så vil flere notbåter flytte over på silda i nord. I tillegg så forventes det større deltagelse fra trålbåtene også, opplyser Sildelaget.

Hestmakrell

Store forventninger til fisket i fullmånefasen nå i slutten av oktober, gjorde at det var samlet mange båter i Nordsjøen. Ikke bare fra ringnotflåten, men også uvanlig mange kystbåter jaktet på «hesten». Fredag kveld talte Sildelaget over 70 båter på lagets AIS skjerm.

– Med bakgrunn i antall båter og innsats så er totalresultatet heller mager med bare 3 400 tonn på hele uken, konstaterer Sildelaget.

Dette kvantumet er fordelt på 70 innmeldinger ,så snittet ligger på knappe 50 tonn. Høyeste fangst var på 170 tonn.

Prisene i auksjonene ligger på vel kr 6,00 med 6,42 som høyeste pris. I øyeblikket er det dårlige værforhold på feltet og utover i uken er det nye lavtrykk på vei. Flere båter som har mye sild igjen, vurderer å avslutte på hestmakrellen og seile nordover.

Kystbrisling

I Rogaland, nærmere bestemt i området Forsand/ Sandnes, er det tatt rundt 85 tonn med relativt stor brisling nå rundt fullmånetiden. Ved Tønsberg er det tatt én fangst med 8 tonn.