Kontroller din status i fiskarmanntalet

Del saken

Fiskeridirektoratet oppmodar om at ein kontrollerar statusen i fiskarmanntalet.

Framlegg til fiskarmanntal for 2011 blir lagt ut til offentleg innsyn på regionkontora og lokalkontora til Fiskeridirektoratet og nokre av NAV-kontora i kvar region frå måndag 1. november og tre veker framover.

Fiskeridirektoratet ber om at kvar enkelt kontrollerer sin manntalsstatus for komande år.

Den som meiner seg feil stroken eller feil ført, kan klage skriftleg til manntalsførar innan tre veker frå manntalet er lagt ut 1. november.

Regionkontora til Fiskeridirektoratet er manntalsførar for kvar sin region.

Send eventuell klage med grunngjeving til:

Fiskeridirektoratet
Postboks 185 Sentrum
5804 Bergen

Hugs å merke konvolutten tydeleg med namnet på regionen der du er busett.

Spørsmål kan rettast til regionkontoret der du bur:

Region Finnmark: Brith O. Hansen, 482 51 909
Region Troms: Hanny Ditlefsen, 468 44 976
Region Nordland: Per Sagen, 481 45 625
Region Trøndelag: Wenche Aune, 468 47 679 (måndag, onsdag og torsdag fram til kl. 12.00)
Region Møre og Romsdal: Wenche Gjøstøl, 913 05 281
Region Vest: Lars Terje Gotteberg, 918 23 351
Region Sør: May Britt Håland, 414 17 672