Mindre tobiskvote og ingen øyepål

Del saken

Havforskningsinstituttet foreslår en foreløpig kvote på 60 000 tonn tobis i norsk sone i 2011.

Det internasjonale råd for havforskning (ICES) kommer med sitt tobisråd i februar. For øyepål råder ICES til at det ikke åpnes for fiske i 2011, melder Havforskningsinstituttet.

Tobis

Fiskeri- og kystdepartementet har fra 2011 iverksatt en eksperimentell områdebasert forvaltning av tobis i NØS. Med utgangspunkt i denne modellen foreslår Havforskningsinstituttet en foreløpig kvote på 60 000 tonn i 2011 i områdene 1a, 2a og 3a (se kartet ovenfor).

Områdeinndeling i norsk sone i Nordsjøen. Kart: Havforskningsinstituttet
Områdeinndeling i norsk sone i Nordsjøen. Kart: Havforskningsinstituttet

Fisket foreslås åpnet 23. april.  Senest 5. mai skal det gis et oppdatert råd for resten av 2011 baser på nye toktdata.

ICES vil gi kvoteråd i februar 2011 etter gjennomføring av dansk skrapetokt. I foreliggende anbefalinger fra ICES er det kun tegnet opp ulike senarioer og status for de ulike bestandskomponentene.

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet
ICES' inndeling av tobis i 7 bestandskomponenter og områdeinndelingen i norsk sone. Kart: Havforskningsinstituttet
ICES' inndeling av tobis i 7 bestandskomponenter og områdeinndelingen i norsk sone. Kart: Havforskningsinstituttet

Fram til og med 2010 har ICES behandlet tobis i Nordsjøen som en bestand. Fra og med 2011 vil tobis i Nordsjøen bli behandler som 7 separate bestander.

På grunn av den sterke 2009-årgangen viser foreløpige prognoser for 2012 at selv uten noen rekruttering i 2010 vil det være mulig med en kvote på 210 000 tonn i 2011 i Doggerbankområdet (område 1) ca 50 000 tonn i de sørøstre deler av Nordsjøen (område 2). 

Anbefaling for 2011 i NØS: 60 000 tonn, oppdatert råd kommer senest 5. mai 2011.
Anbefaling for 2010 i NØS: 50 000 tonn. 
Les mer hos Havforskningsinstituttet 

Øyepål

ICES anbefaler ikke fiske av øyepål i 2011. Det vil bli gitt er oppdatert råd i juni 2011 for andre halvår.

De siste beregninger viser at bestanden av øyepål har full reproduksjonsevne. Imidlertid var rekrutteringen i 2010 meget svak.  Samme med stor naturlig dødelighet vil dette føre til at gytebestanden vil falle under føre-var-grensa i 2012 selv ved 0 fiske i 2011. 

Anbefalt kvote for 2011: ingen fangst.
Anbefalt kvote 2010: 434 000 tonn landinger.

Dette er et sammendrag av ICES sine anbefaling fra  oktober 2010 for første halvår av 2011. Det vil bli gitt er oppdatert råd i juni 2011 for andre halvår.
Les mer hos Havforskningsinstituttet
 
Les også: Signerte norsk-russisk fiskeriavtale 08.10.2010
Les også: Store kutt for kolmule og sild 01.10.2010