Mindre tobiskvote og ingen øyepål

Havforskningsinstituttet foreslår en foreløpig kvote på 60 000 tonn tobis i norsk sone i 2011.

Det internasjonale råd for havforskning (ICES) kommer med sitt tobisråd i februar. For øyepål råder ICES til at det ikke åpnes for fiske i 2011, melder Havforskningsinstituttet.

Tobis

Fiskeri- og kystdepartementet har fra 2011 iverksatt en eksperimentell områdebasert forvaltning av tobis i NØS. Med utgangspunkt i denne modellen foreslår Havforskningsinstituttet en foreløpig kvote på 60 000 tonn i 2011 i områdene 1a, 2a og 3a.

Fisket foreslås åpnet 23. april. Senest 5. mai skal det gis et oppdatert råd for resten av 2011 baser på nye toktdata.

ICES vil gi kvoteråd i februar 2011 etter gjennomføring av dansk skrapetokt. I foreliggende anbefalinger fra ICES er det kun tegnet opp ulike senarioer og status for de ulike bestandskomponentene.

Fram til og med 2010 har ICES behandlet tobis i Nordsjøen som en bestand. Fra og med 2011 vil tobis i Nordsjøen bli behandler som 7 separate bestander.

På grunn av den sterke 2009-årgangen viser foreløpige prognoser for 2012 at selv uten noen rekruttering i 2010 vil det være mulig med en kvote på 210 000 tonn i 2011 i Doggerbankområdet (område 1) ca 50 000 tonn i de sørøstre deler av Nordsjøen (område 2).

Anbefaling for 2011 i NØS: 60 000 tonn, oppdatert råd kommer senest 5. mai 2011.
Anbefaling for 2010 i NØS: 50 000 tonn.

Øyepål

ICES anbefaler ikke fiske av øyepål i 2011. Det vil bli gitt er oppdatert råd i juni 2011 for andre halvår.

De siste beregninger viser at bestanden av øyepål har full reproduksjonsevne. Imidlertid var rekrutteringen i 2010 meget svak. Samme med stor naturlig dødelighet vil dette føre til at gytebestanden vil falle under føre-var-grensa i 2012 selv ved 0 fiske i 2011.

Anbefalt kvote for 2011: ingen fangst.
Anbefalt kvote 2010: 434 000 tonn landinger.

Dette er et sammendrag av ICES sine anbefaling fra oktober 2010 for første halvår av 2011. Det vil bli gitt er oppdatert råd i juni 2011 for andre halvår.

Les også: Signerte norsk-russisk fiskeriavtale 08.10.2010
Les også: Store kutt for kolmule og sild 01.10.2010