Aker-tråler etterforskes for dumping

VESTVÅGØY: Tråleren «Hekktind» etterforskes av politiet for ulovlig dumping av fisk.

Tråleren «Hekktind» fra Melbu er eid av Nordland Havfiske AS, et selskap i konsernet Aker Seafoods ASA.

En anonym trålfisker filmet det som skal være kontroversiell dumping av småfisk. Fisken blir kvernet til suppe om bord i tråleren, for deretter å bli spylt på havet.

Fiskeren hevder at 30 prosent av fangsten deres på 320 tonn ble dumpet.

– Jeg har vært med på sjøvær der vi har destruert opptil 45 prosent av fangsten fordi fisken er undermåls eller feil sort, sier fiskeren til Radio Lofoten, som også har publisert et videoopptak av det som angivelig er ulovlig dumping av fisk.

Han forteller at han forsøkte å snakke med skipperen på båten om problemet, men at det hadde liten effekt.

– Jeg fikk da klar beskjed om at hvis jeg ikke likte situasjonen så kunne jeg bare få meg jobb på Rimi eller Narvesen, for jobb på havet skulle han sørge for at jeg aldri mer fikk, sier han.

Får støtte

Tirsdag sa en kollega fra «Hekktind» til FiskeribladetFiskaren at han var blitt truet av varsleren til å sende fisken i sluket. Han hevdet at varslingen var en hevnaksjon for andre forhold, noe også skipper på «Hekktind», Roy Johansen har støttet, skriver Bladet Vesterålen.

Men den anonyme varsleren får støtte av en tidligere trålfisker fra «Hekktind», Ståle Jensvoll, som beskriver den ulovlige praksisen som vanlig, både på ferskfisktrålere, frysetrålere og tildels også på snurrevadbåter.

– Det var en nødvendighet, for alt handler jo til slutt om hvilken pris du får for fisken, sier Ståle Jensvoll til NRK Nordland.

Aker Seafoods anmelder eget fartøy

Rederiet ser alvorlig på saken og Nordland Havfiske AS har nå anmodet politiet om å iverksette etterforskning på bakgrunn av påstander om dumping fisk.

– Vi ønsker å få alle fakta på bordet, og å komme til bunns i denne saken. Derfor har vi i dag brakt saken inn for Lensmannen i Vestre Lofoten. Nordland Havfiske anmoder om at etterforskningen starter så snart som mulig. Vi vil samarbeide med politiet og legge til rette for at politiet så raskt som mulig får belyst de faktiske forhold, sier konserndirektør Trond Williksen i Aker Seafoods i en pressemelding.

Dumping av fisk er i strid med selskapets etiske retningslinjer, forteller Williksen.

– Dette er alvorlige beskyldinger og de strider mot våre holdninger og etiske retningslinjer. De ansatte er gjennom sine avtaler pliktige til å varsle sine overordnende hvis det fattes mistanke om dumping eller andre brudd med våre etiske retningslinjer. Jeg vil oppfordre personer som kan ha informasjon om saken til å kontakte oss for å få frem fakta. Det er vi alle tjent med, sier Williksen.

Aker Seafoods vil bistå politiet i deres arbeid, og selskapet vil løpende vurdere andre tiltak som kan bidra til å klarlegge faktiske forhold.

– Vi samarbeider med politiet, og avventer deres arbeid og konklusjoner. Aker Seafoods ber derfor om forståelse for at vi konsentrerer innsatsen for å få alle fakta på bordet, sier Williksen.

Lensmann Asbjørn Sjølie ved Vestvågøy lensmannskontor bekrefter mottak av anmeldelse, der Nordland Havfiske ber politiet etterforske påstander om dumping av fangst fra en av rederiets trålere. Han forteller at de så snart som mulig vil gå i gang med avhør av mannskapet på tråleren.

– Dette kan være miljøkriminalitet, og miljøkriminalitet det er et prioritert arbeidsområde for politiet, sier Sjølie til NRK Nordland.

Naturvernorganisasjoner reagerer

Årsaken til dumping kan ofte være at fisken er for liten til at fiskerne får levert den, eller at prisen for småfisk er så lav at det innenfor en begrenset kvote kan være mer lønnsomt å levere stor fisk.

Både Bellona og WWF Norge krever etterforskning av saken. Leder i Bellona, Frederic Hauge, mener det er liten tvil om at bildene viser ulovlig fiskedumping, skriver VG Nett.

– Når fisken renner ned i en kvern på denne måten, er det et klart forsøk på å skjule dumpingen. Hvis man ikke kverner opp fisken, blir det liggende masse død fisk i kjølvannet av tråleren, sier Hauge til nettstedet.

– Jeg hadde håpet at man hadde fått en annen kultur i trålernæringen, sier Hauge.

– Påstandene er svært alvorlige. Dersom de medfører riktighet, er dette helt uakseptabelt. Det finnes ingen grunn til å tillate dumping av fisk og dette er miljøkriminalitet, fastslår generalsekretær Rasmus Hansson i WWF Norge.

WWF Norge forventer at en etterforskning vil avklare om påstandene medfører riktighet og om det eventuelt er snakk om enkeltstående hendelser eller en omfattende tendens.

WWF Norge og Aker Seafoods har inngått et samarbeid for å sikre en bærekraftig fiskeriforvaltning. Med dette samarbeidet har Aker forpliktet seg til at dumping av fisk er totalt uakseptabelt. WWF forutsetter at denne forpliktelsen overholdes.

– Vi forutsetter at Aker holder avtalen om at dumping ikke skal skje, sier Rasmus Hansson i WWF Norge.

Norge har i mange år hatt et forbud mot å kaste fisk over bord, men påstandene som nå er kommet fram, viser at overvåkning og evaluering av forbudet er svært viktig for at det skal fungere, påpeker Hansson.

Norges Naturvernforbund anmelder rederiet for ulovlig dumping og miljøkriminalitet.

– Dette er ulovlig og ressurssløsing av verste slag, sier Gunnar Album, fiskerirådgiver i Naturvernforbundet, i en pressemelding.

– Saken er alvorlig i seg selv, men det er ekstra bekymringsfullt siden det skjer i et selskap som har kontroll over 12 trålere som fisker i Barentshavet. Dersom dette er vanlig praksis på fartøyene, er utkastet av et omfang som er en trussel mot bestandene og ressursforvaltningen, sier Album.

Det er ikke første gang ansatte på skip varsler om ulovligheter på norske trålere. Naturvernforbundet har også tidligere anmeldt forhold basert på slike rapporter.

– Dessverre har det vist seg at næringen har et avvisende forhold til varslere, og at varslere risikerer å bli svartelistet fra hele flåten dersom de rapporterer om miljøkriminalitet, hevder Album.

Naturvernforbundet ber derfor det aktuelle selskapet, bransjeorganisasjonen Fiskebåtredernes Forbund og fiskerimyndighetene om utvetydig å oppfordre ansatte i næringen om å bidra til etterforskningen i denne og lignende saker. Naturvernforbundet vil også ta kontakt med Norges Sjømannsforbund for å diskutere mulighetene for bedre beskyttelse av varslere i fiskerinæringen.