Storfangst av ulovlige teiner

Fiskeridirektoratet har gjort storfangst av ulovlige krabbe- og hummerteiner i Sogn og Fjordane.

Av 42 kontrollerte teiner var kun seks forskriftsmessig merket og hadde fluktåpningene i orden. Det er resultatet fra kontroller Fiskeridirektoratet nylig gjennomførte i Sogn og Fjordane.

Kontrollen, som ble gjennomført med direktoratets oppsynsfartøy «Munin», viser at det fortsatt er mye umerket og dårlig merket redskap i sjøen.

Ettersom redskapen i mange tilfeller ellers er lovlig, kan en bare spekulere i om dette skyldes uvitenhet eller forsøk på å unngå redskapsbegrensningene, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Gjensydde fluktåpninger

Flere av teinene som ble beslaglagt hadde ikke fluktåpninger. I flere tilfeller ble det i tillegg beslaglagt teiner med gjensydde fluktåpninger.

En kontroll i Askvoll avdekket dessuten at også yrkesfiskere benytter teiner uten de obligatoriske fluktåpningene i fiske etter krabbe. 34 flotte teiner uten fluktåpning ble beslaglagt.

I de lovlige hummerteinene var det mye og stor hummer.

Mistanke om ulovlig omsetning

Ettersom nærmeste mottak for hummer ligger på Sotra i Hordaland, er det også mistanke om at en del av omsetningen skjer utenom salgslagsordningen.

Oppsynet med helgefredningen i Bremangerpollen, Bortnefjorden, Sør- og Midtgulenfjorden avdekket liten fiskeriaktivitet. Yrkes- og fritidsfiskere ser ut til å respektere redskapsbegrensningen i helgene, opplyses det i meldingen fra Fiskeridirektoratet.

Nedslående resultater også i Møre og Romsdal

En tilsvarende kontrolloffensiv i Møre og Romsdal i dagene umiddelbart før hummerfredningen opphørte 1. oktober avdekket også nedslående resultater.

Les også: Mye ulovlig hummerfiske 01.10.2010

Etter bare fire dager på sjøen ble det her gjort 126 beslag og utferdiget 79 anmeldelser.