Trekker kravet om høyere kvotetak

Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) trekker forslaget om å heve kvotetaket i ringnot fra 650 til 800 tonn.

Fiskebåt anbefaler nå at Fiskeri- og kystdepartementet stiller spørsmålet om endringer i strukturkvoteordningen for ringnotfartøyer i bero, melder forbundet på sine nettsider.

Dette er å regne som en helomvending fra forbundet, for det var Fiskebåtredernes Forbund som tidligere denne måneden ba Fiskeri- og kystdepartementet om å gjøre endringer i strukturkvoteordningen, deriblant heve kvotetaktet for ringnot til 800 tonn.

Les også: Vil endre strukturkvoteordningen 13.10.2010

Men kravet har ført til intern splid i Fiskebåt og en rekke utmeldelser fra forbundet.

Les også: – Beklagelig med utmeldelser 20.10.2010

– Vi gjør dette på grunn av den sterke motstanden mot en endring av kvotetaket i ringnot, sier styreleder Tore Roaldsnes i Fiskebåt.

Fiskebåt har måttet konstatere at misnøyen med styrets kompromissforslag om å heve basiskvotetaket i ringnot, er mer omfattende enn det som ble lagt til grunn under behandlingen av saken.

– Vi ser i ettertid at saken skulle blitt behandlet på en grundigere måte i ringnotgruppen før vedtaket ble fattet. Fiskebåt la til grunn at medlemmene ville få anledning til å uttale seg om saken på nytt når Fiskeri- og kystdepartementet utarbeidet et høringsnotat, men registrerer at mange ringnotmedlemmer ikke er tilfreds med en slik håndtering, heter det i et brev forbundet har sendt til ringnotmedlemmene.

Også uenighet om andre spørsmål

Fiskebåt har også konstatert at det i en viss grad også har fremkommet kritikk knyttet til andre spørsmål som forbundet arbeider med, eller måten det arbeides på.

– Det vil bli iverksatt tiltak for å kartlegge hva dette konkret dreier seg om, og diskutert hvordan arbeidet best kan organiseres slik at hele havfiskeflåten føler seg hjemme i organisasjonen, skriver Fiskebåt.