– God nok helikopterberedskap

Etter møter i Justis- og politidepartementet, trekker Norsk Sjømannsforbund kritikken mot regjeringens planer for fremtidig redningshelikopterberedskap.

For en måned siden gikk forbundet hardt ut nye planer for redningshelikoptrene.

– Regjeringens flerbrukskonsept for nye redningshelikopter blir en farse, skrev Norsk Sjømannsforbund i en pressemelding.

Forbundet var sjokkert over regjeringens nye konsept for framtidige redningshelikopter, som Justis- og politidepartementet hadde presentert.

Les også: – Flerbrukskonseptet blir en farse 01.10.2010

– Redningshelikopterberedskapen synes tilfredsstillende

Men etter møter med berørte organisasjoner og Justis- og politidepartementet, trekker forbundet kritikken mot de nye planene.

– Norsk Sjømannsforbund har siden pressemeldingen deltatt i møter med berørte organisasjoner sammen med LO i Justisdepartementet, og fått orientering om prosessen videre i Brukerforum for redningshelikoptertjenesten, opplyser forbundet i en ny pressemelding.

– På bakgrunn av denne informasjonen, ønsker vi å formidle at vi er positive til regjeringens målrettede arbeid mot snarlig utskiftning av dagens Sea King-redningshelikoptre. Norsk Sjømannsforbund har fått forsikringer om at redning til havs ikke skal nedprioriteres, og at det i spesifikasjonskravene til nye redningshelikoptre legges avgjørende vekt på hastighet, rekkevidde og kapasitet, slik at kravet til minimums rekkevidde på 385 nm. imøtekommes, heter det i meldingen fra forbundet.

– Vi har også fått formidlet, sammen med de øvrige organisasjoner i Brukerforum for redningshelikoptertjenesten, at forumet må brukes mer aktivt av Justisdepartementet i den videre prosessen med anskaffelse av nye redningshelikoptre, opplyser forbundet.

– Vi støtter regjeringens målsetting om at nye helikoptre skal være på plass og i full operativ drift innen 2020, fastslår Norsk Sjømannsforbund i pressemeldingen.

Tidligere har også Norges Fiskarlag og Fiskebåtredernes Forbund uttalt seg om saken.

Les også: Støttar kritikken mot helikopterkonsept 04.10.2010
Les også: – Uakseptable helikopterkriterier 01.10.2010