Liten interesse for selfangst

Nye fartøy viser ikke interesse for å delta i den norske selfangsten i Øst- og Vestisen, går det fram av høringsforslaget om forskrift til deltakelse i selfangsten i 2011.

I høringsnotatet heter det videre at den manglende interessen for selfangst skyldes flere forhold, blant annet mangel på egnede fartøy (isklasse), begrenset lønnsomhet og avtagende faglig kunnskap.

Fiskeridirektoratet har flere ganger tidligere understreket at myndighetene ønsker et sterkere fokus på mulighetene for å få lønnsomhet i selfangsten.

Økt satsing på utnyttelse av hele selen, ikke bare skinn og spekk, er en av forutsetningene som må oppfylles for å øke lønnsomheten i næringen, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

I tillegg har næringen møtt en rekke fangst- og markedsmessige utfordringer de senere år.

Høringsfristen er satt til 6. desember 2010.