Fiskets gang uke 43 i 2010

Norges Sildesalgslag melder om god uke på NVG-silda med 44 000 tonn og en snittpris på 4 kroner.

Det har vært roligere i andre fiskerier, derimot har været vært langt fra rolig, spesielt i sør.

NVG-sild

Denne uke har det blitt fanget nesten 44 000 tonn norsk vårgytende sild. Ukens snittpris fra salg er på kr 4,00. Norske fartøy stod for vel 40 000 tonn mens utenlandske fartøy bidro med 3 700 tonn. Kystflåten fisket 1 100 tonn, trålflåten 8 500 tonn og ringnot 30 400 tonn, forskningskvoter inkludert.

Hovedfisket foregår i området mellom 71 og 73 grader nord og 11 til 17 grader øst, men det er tatt fangster lengre syd, mellom 70 og 71 graden, samt at det også er meldt inn fangster nord om 73 graden. Omtrent halve kvantumet fra kystflåten ble fisket på kysten i nord.

Uken ble avsluttet med dårlig vær og flåten kom til lands med noen små og noen store fangster om bord. Av årets totalkvote på 894.630 tonn gjenstår det nå 157.819 tonn.

Hestmakrell

Etter høy feber og lite uttelling fangstmessig i forrige uke, har det denne uken vært vesentlig roligere aktivitet i dette fisket. Mange fartøy gikk nordover etter NVG-sild, mens noen ble liggende igjen. Ikke bare var tilgjengeligheten dårlig, men også været har vært dårlig utover i uken. Storparten av flåten har holdt seg i havn, i påvente av bedre vær og ny månefase.

Ukens totalkvantum ble knappe 500 tonn. Snittpris denne uken ble kr 4,57 (konsum / mel og olje) Totalt er det til nå i høst fisket 10 700 tonn hestmakrell, mot 34 000 tonn i fjor.

Søndag kveld er flåten gått ut igjen og vi har fått informasjon om at det er tatt fangster uten at noen foreløpig har meldt inn fangst.

Makrell

Etter at fisket ble stoppet i EU sonen, har det ikke blitt tatt makrellfangster av norske fartøy (utenom kystflåtens låsfiske). Denne uken ble det meldt inn en fangst på 600 tonn fra utenlandsk fartøy. Fangsten var tatt vest av 4 grader vest, rute 43-82.

Nordsjøsild

Også i dette fiskeriet har det denne uke vært svært liten aktivitet, noe som nok har sammenheng med at flåten er på andre felt og det dårlige værforholdet. Kun 110 tonn er fisket og det er kystflåten som har stått for disse fangstene.

Kystbrisling

76 tonn kystbrisling er det tatt denne uke, henholdsvis 24 tonn i Oslofjorden og 52 tonn i Rogaland. Fisken i sistnevnte område er av en vanskelig størrelse for salg, litt for stor for hermetikk og litt for liten for ansjos.

Industrifiske

Industritrålerflåten har denne uken bare meldt inn 350 tonn kolmule / øyepål til mel og olje.