Åpner egen tipstjeneste

Norges Naturvernforbund etablerer i dag en egen tipstjeneste for ulovlig dumping av fisk.

Tjenesten skal gjøre det mulig, raskt og anonymt hvis man vil, å kunne informere om ulovlig dumping av fisk.

– De siste dagenes oppslag i mediene, der flere fiskere står fram og forteller om dumping av fisk, viser behovet for en slik tjeneste, sier fiskerirådgiver i Naturvernforbundet, Gunnar Album, i en pressemelding.

Utkastingen av fisk fra fiskebåter kan foregå på mange måter – Noen åpner not og annen redskap før fangsten tas ombord, andre kverner opp fisken og spyler den på havet, skriver forbundet.

– Utkasting er sløsing med ressurser, sier fiskerirådgiveren.

Han påpeker at utkasting fører til at det fiskes mer enn kvotene som er fastsatt, og at det skaper problemer for havforskerne fordi beregningene deres er basert på hva som rapporteres som fanget.

Utkast er også et politisk problem mener forbundet, siden Norge prøver å få andre land til å forby utkast av uønsket fangst.

– Vi har i dag en fiskeriminister som sier hun ikke visste at dumping pågikk, og at hun ikke kan tro at omfanget er stort, sier Album. Han mener kontrollapparatet ikke har ressurser nok til å hindre dumpingen.

Tilbyr tipstjeneste

Nå vil også Naturvernforbundet tilby folk et sted de kan tipse om ulovlig dumping, helt anonymt.

– En slik tipstjeneste har flere funksjoner. All informasjon vil bidra til bedre kunnskap om hva som dumpes, og hvor stort omfanget er i forskjellige fiskerier og forskjellige typer fartøy, sier Album.

Fiskeridirektoratet tar også imot tips på direktoratets døgnbemannede beredskapstelefon, telefonnummer 03415. Tipstelefonen ble nedlagt for noen år siden, men gjenåpnet i 2008.

Les også: – Bruk beredskapstelefonen 19.10.2010

Album og Naturvernforbundet er interessert i informasjon også fra folk som kan beskrive hvordan dumping har skjedd tidligere:

– Beskrivelser av dumping tilbake i tid – la oss si ti år – er også interessant. Det gir oss mulighet til å etterprøve om de kontrolltiltakene man hadde da fungerte, sier Album.

– Dersom de som tipser ber oss om det, kan vi gå videre til kontrollmyndighetene med informasjonen. Samtidig vil Naturvernforbundet bygge opp en database over dumpingstilfeller og diskutere dette samlede bildet med kontrollmyndighetene.