– Ikke rør råfiskloven

Styreleder Tom Tobiassen i Nordland Fylkes Fiskarlag reagerer kraftig mot uttalelsen som Nils Williksen i NSL kommer med i forhold til å legge ned Råfiskloven.

Les også:Vil fjerne råfiskloven 29.07.2009

Tom Tobiassen er langt fra enig med Williksen i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL).

Tobiassen varsler kamp dersom noen ønsker å ta bort Råfiskloven.

Råfiskloven er et virkemiddel for å sikre fiskerne oppgjør for fisken gjennom et minsteprissystem. At prisfastsettingen kan skje etter markedssituasjonen, i spesielle situasjoner og som under vinterens fiskerikrise, har han imidlertid forståelse for, uttaler Tobiassen i en pressemelding.

Den vanskelige leveringssituasjonen som var i vinter, viser hvor viktig det er med en lov som regulerer fiskeprisen, og som gir fiskerne medbestemmelse, sier Tobiassen. - I vinter har prisen på for eksempel torsk nesten blitt halvert siden 2008, og det på bakgrunn av et usikkert markedssystem. Råfiskloven vil alltid stå fast som et redskap som skal sikre oppgjøret til fiskerne.

– Det har alltid har vært bølgedaler i fisket, men fiskerne har alltid kommet seg ut av bølgedalen, og dette vil skje nå også, sier Tobiassen. - Å ta bort Råfiskloven vil ikke bidra til noe annet enn at fiskerne blir enda mer usikker på prisen på råstoffet som til slutt skal utgjøre det som blir igjen i pengeboka. Nei, dersom noen ønsker å røre ved Råfiskloven, da får de kamp, avslutter han.