Enighet om utenriksoppgjøret 2010

Norsk Sjømannsforbund og Norges Rederiforbund oppnådde 3. november enighet om revisjon av utenriksoverenskomstene.

Hovedpunktet er en lønnsøkning på 3,75 prosent, men minst kr 750,00 i måneden. I tillegg også tekniske endringer, som fødselspermisjon for fedre, melder Norsk Sjømanssforbund.

Det ble enighet om å innføre betalt fødselspermisjon for far på 7 dager inklusive opptjent fridag. Samboers barn inkluderes i gruppen som utløser velferdspermisjon i henhold til sjømannslovens § 11, 1 ledd.

Stilling som arbeidsleder på offshore fartøy løftes fra lønnsgruppe 9 til 10. Verneombud som er valgt av besetningen gis en ekstrakompensasjon på kr 500,00 pr. mnd ombord. I tillegg er det enighet om diverse utvalgsarbeid som skal gjennomføres i etterkant av revisjonen. På utenriksferjene øker kronebeløpet ved ekstratjeneste fra kr 235,00 til kr 300,00.

Flere detaljer kan leses i protokollen fra forhandlingene, se lenke nedenfor.

Forhandlingene som Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund hadde med Norges Rederiforbund parallelt med Sjømannsforbundet, endte også med enighet 3. november 2010.