Enighet om utenriksoppgjøret 2010

Norsk Sjømannsforbund og Norges Rederiforbund oppnådde 3. november enighet om revisjon av utenriksoverenskomstene.

Hovedpunktet er en lønnsøkning på 3,75 prosent, men minst kr 750,00 i måneden. I tillegg også tekniske endringer, som fødselspermisjon for fedre, melder Norsk Sjømanssforbund.

Det ble enighet om å innføre  betalt fødselspermisjon for far  på 7 dager inklusive opptjent fridag. Samboers barn inkluderes i gruppen som utløser velferdspermisjon i henhold til sjømannslovens § 11, 1 ledd.

Stilling som arbeidsleder på offshore fartøy løftes fra lønnsgruppe 9 til 10. Verneombud som er valgt av besetningen gis en ekstrakompensasjon på kr 500,00 pr. mnd ombord. I tillegg er det enighet om diverse utvalgsarbeid som skal gjennomføres i etterkant av revisjonen. På utenriksferjene øker kronebeløpet ved ekstratjeneste fra kr 235,00 til kr 300,00.

Flere detaljer kan leses i protokollen fra forhandlingene, se lenke nedenfor.

Forhandlingene som Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund hadde med Norges Rederiforbund parallelt med Sjømannsforbundet, endte også med enighet 3. november 2010.

Les mer
Kopi av forhandlingsprotokollen - Revisjon av tariffavtalene for NOR-registrerte skip i utenriksfart (pdf)