Vil ha oppheva trålforbodet

Fiskefartøyet MS Libas. Arkivfoto: Fiskebåt

Fiskebåtredernes Forbund ber om at ringnotfarty kan bruke trål i fisket etter hestmakrell, og at trålforbodet blir oppheva også for makrell og nordsjøsild.

Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) viser i eit brev, til fiskeristyresmaktene, til at fleire medlemsfarty no ønskjer å prøve trål i hestmakrellfisket, fordi det til tider kan vere gunstig å bruke trål i dette fisket, melder Fiskebåt.

I 2009 var trålforbodet for ringnotfarty oppheva både for makrell- og hestmakrellfisket, men forbodet er gjort gjeldande for inneverande år.

Fiskebåt viser til at det er bifangst av makrell, som i stor grad har vore grunngjevinga for forbodet, og at denne bifangsten umogleg vere eit problem slik situasjonen er no.

– Ingen logikk

Fiskebåt meiner også at det må stillast eit stort spørsmålsteikn ved forbodet så lenge dette berre gjeld norske ringnotfarty.

– Det er ingen logikk i forbodet så lenge utanlandske farty av same kategori med løyve til å fiske makrell, hestmakrell og nordsjøsild i norsk økonomisk sone, fritt kan bruke trål eller not om dei ønskjer det, skriv Fiskebåt i brevet til fiskeristyresmaktene.

Større fleksibilitet på trappene

Fiskebåt viser også til at ei sak om større redskapsfleksibilitet no er på høyring. Forslaget peikar klart i retning av at val av reiskapstype i langt større grad enn før, skal kunne avgjerast av det enkelte reiarlag, meiner Fiskebåtredernes Forbund.