Faglig samling for pelagisk næring

Forskningsfondet FHF arrangerer en bred faglig samling for å diskutere utfordringer og muligheter den pelagiske næringen står overfor.

Samlingen finner sted i Ålesund den 7. og 8. desember, og erspesielt rettet mot pelagisk industri, fangst, forskere og virkemiddelapparat med interesse i pelagisk næring.

Innledere fra pelagisk næring vil gi en oversikt over de muligheter og utfordringer næringen står overfor på kort og lang sikt. Møtets innhold vil favne bredt, fra strategiske og bedriftsøkonomiske vurderinger, til potensielle nye internasjonale markeder for pelagisk fisk.

I tillegg vil en rekke forskere gi informasjon om den vitenskapelige og teknologiske utvikling i nye og pågående prosjekter.

Påmelding innen 25. november 2010