Fisker fortsatt i seismikkområdet

Havforskningsinstituttet har to linebåter og to garnbåter som fortsatt fisker i området for de seismiske undersøkelsene utenfor Vesterålen.

Den seismiske datainnsamlinga har nå pågått i fire uker.

Prosjektet går således som planlagt, men det er for tidlig å gjøre noen vurderinger om den seismiske aktiviteten har påvirka fangstene til de innleide fiskebåtene, melder Havforskningsinstituttet.

Undersøker skremmeeffekt

Havforskningsinstituttet undersøker i hvilken grad ulike fiskeslag skremmes av seismikk og hvor lang tid eventuelle effekter varer. I tre uker før og under seismikkundersøkelsene på området Nordland VII utenfor Vesterålen, var forskningsfartøyet ”Håkon Mosby” i området og gjorde akustiske undersøkelser av fiskeforekomstene.

Før ”Håkon Mosby” kom til området, var fem fiskebåter i gang med å fiske på oppdrag fra instituttet for å kunne sammenligne fangstene før, under og etter seismikken.

Avslutter de seismiske undersøkelsene

Seismikkfartøyet "Geo Pacific" har hittil operert på dypt vann på kanten av kontinentalsokkelen. Den er nå i ferd med å avslutte seismikken i området hvor de innleide båtene fisker etter blåkveite, uer og sei. Disse båtene har måttet begrense aktiviteten sin noe for gi plass til "Geo Pacific", men de kan nå fortsette å fiske fritt med full innsats.

I de neste to ukene vil de seismiske undersøkelsene foregå på grunnere vann inne på kontinentalsokkelen hvor en av de innleide linebåtene fisker etter hyse.

Først når den seismiske datainnsamlingen er avsluttet den 9. august og etter at man har gjort en grundigere analyse av fangstdataene, vil de første resultatene og foreløpige konklusjoner foreligge.