Sildelaget vil ha bedre prøvetaking

Sildelaget vil ha mer pålitelig prøvetaking ved ombordtaking og lossing av sild og makrell til konsum.

Tilbakemeldinger indikerer at prøvetaking for bestemmelse av sortiment og gjennomsnittsvekt, på enkelte mottak ikke blir foretatt i samsvar med gjeldende regelverk, opplyser Norges Sildesalgslag i et nytt rundskriv.

En god og representativ prøvetaking er ikke minst viktig i forhold til auksjonens funksjonalitet og etterrettelighet. Men opplysninger om sortiment og gjennomsnittsstørrelse er også viktig av forvaltningsmessige og statistiske hensyn, påpeker Sildelaget.

Derfor har Norges Sildesalgslag nå sendt ut et rundskriv med presiseringer av regelverket vedrørende prøvetaking, som både fiskekjøperne og fiskerne er underlagt. Dersom ikke forholdene bedres, kan innføring av tvungen elektronisk rapportering av prøvetakingsdata bli vurdert, fremgår det av rundskrivet.

– Norges Sildesalgslag vil med bakgrunn i nevnte, ha prøvetaking som et sentralt fokusområde i tiden fremover. Dersom ikke situasjonen bedres fremover kan det bli aktuelt å vurdere ytterligere innskjerpelser på dette området, som for eksempel obligatorisk elektronisk rapportering av prøvetakingsdata.

Det skriver Sildelaget i rundskriv 37/10 som ble utsendt fredag 5. november i år.

Sildelaget viser også til rundskriv 32/10 (Minstepriser for sild til konsum gjeldende fra mandag 27. september 2010) og til rundskriv 20/10 (Minstepriser på makrell gjeldende fra 01. august 2010) vedrørende prøvetaking.