Åpner informasjonssenter

Kystverket etablerer nå informasjonssenteret «North Atlantic Information Management Centre» ved Kystverkets regionkontor i Haugesund.

Det internasjonale senteret åpnes 9. november 2010, og vil koordinere utveksling av maritim overvåkingsinformasjon mellom Norge, Island, Danmark, Grønland, Færøyene og Storbritannia.

Les også: Oppretter regionalt samarbeid 11.04.2010

Informasjonssenteret som vil registrere og utveksle informasjon om maritim trafikk i havområdene Nord-Atlanteren og Barentshavet, er en del av et europeisk konsept for regional koordinering og utveksling av maritim informasjon, utviklet av EUs sjøsikkerhetsorganisasjon EMSA, opplyser Kystverket i en pressemelding.

Tilsvarende informasjonssentre er allerede etablert for områdene Nordsjøen, Østersjøen og Middelhavet.

Det norske informasjonssenteret vil benytte data fra den norske satellitten AISSat-1 som gjør det mulig å identifisere skipsbevegelser over større havområder.

Les mer: Skyter opp norsk AIS-satellitt 29.04.2010

– Som kyst- og havnasjon tar Norge ansvar for sjøsikkerheten ved å drive sivil overvåkning av maritim trafikk i havområdene. Deling av kunnskapen med våre europeiske naboer forsterker de positive virkningene. Kystverket er med sin kompetanse en naturlig utøver av oppgavene, derfor er vi ekstra glade for at Norge og Kystverket ble valgt som vert for informasjonssenteret, sier kystdirektør Kirsti L. Slotsvik i Kystverket.

Etableringen av informasjonssenteret, vil bidra til å styrke det regionale samarbeidet innenfor utveksling av maritim informasjon mellom land, som grenser mot Nord-Atlanteren og Barentshavet.

Samtidig vil senteret kunne bidra til økt sjøsikkerhet ved hjelp av tidlig varsling og mer effektiv ressursplanlegging, i forbindelse med søk og redningstjenester og havnestatskontroll.