Krever importforbud for ål

Ålen er fredet i Norge og all fangst er forbudt. Likevel blir denne truede arten importert til Norge. Nå krever WWF stans i import av alle rødlistede arter, deriblant ål.

– Det fremstår som en svært lite, gjennomtenkt politisk strategi å frede ålen for fiske i norsk økonomisk sone så lenge det ikke følger et importforbud på arten, sier fagsjef i naturvernorganisasjonen WWF, Nina Jensen.

Til tross for at ålen har status som kritisk truet på årets norske Rødliste som presenteres av Artsdatabanken i dag, er den lett å finne på menyene til mange av landets sushiresturanter eller som røkt ål på andre serveringssteder. Dette vil WWF ha slutt på. WWF utga for kort tid siden en sjømatguide som hjelper forbrukere å handle riktig sjømat og unngå truede arter.

Les også: – Nordmenn vil ha miljøvennlig fisk 29.10.2010

– Bifangst av uer må forbys

– WWF anbefaler folk å spise mest mulig av fisken vi har satt på grønt. Dette er mat som både er bra for folkehelsen og bra for miljøet, sier Jensen.

Les også: Lite miljømerket fisk i norske butikker 07.11.2010

Den populære ueren er blant artene WWF oppfordrer forbrukerne til å holde seg unna. Den har nå status som sterkt truet på den nasjonale Rødlisten som ble fremlagt i dag.

Les også: Raudlista: Friskmelder 15 artar 09.11.2010

Sist gang Rødlisten ble justert, i 2006, ble uer klassifisert som sårbar. Nedgangen i bestandene har vært dramatiske de siste årene, og WWF ser svært alvorlig på at arten nå har nådd et høyere, mer kritisk nivå.

I dag eksisterer det et forbud mot å fiske uer med trål nord for 62°N i Norge. Det er likevel lov å ta uer som bifangst, og WWF mener at denne bifangsten nå må forbys.

– Ethvert fiske på en sterkt truet art bør avvikles umiddelbart, sier Jensen.