«Best i test» for DNA-analyser

Reker, majones og loff er populært. Men reker er ikke bare god mat. Et enzym fra arktiske reker kan bidra til sikrere DNA-analyser.

Det melder forskningskonsernet Nofima. Hver dag analyseres arvestoffet DNA i laboratorier verden over. Analysene benyttes for eksempel innen rettsmedisin, diagnostikk og grunnforskning. Et av de mest sentrale verktøy i disse analysene er PCR, en teknologi for massekopiering av DNA.

Teknikken er svært følsom siden DNA i løpet av få minutter kan produseres i millioner av kopier. Det betyr samtidig at selv ørsmå mengder forurensing vil kopieres tilsvarende, noe som kan gi villedende svar på analysen.

DNA-forurensinger kan skyldes slurv i innsamlingen av biologisk materiale eller ved at utstyr i laboratoriet og reagenser til analysen er forurenset av tidligere analyser via luftdråper, utstyr eller hendene til de som utfører analysene.

«Tygger opp»

For noen år siden oppdaget forskere i Nofima at arktiske reker inneholder et enzym som tygger opp visse former for DNA under gitte betingelser. Dette enzymet kan dermed «spise opp» eventuell forurensing i prøvene eller utstyret i laboratoriet.

En gruppe franske forskere som bruker DNA-analyser for å undersøke forhistoriske fossiler, har nettopp gjennomført en studie for å finne ut hvordan de best kan fjerne slik potensiell forurensing.

Blant tiltakene de anbefaler, er bruk av slike enzymer. «Best i test» fikk enzymet fra arktiske reker.

– At et uavhengig forskningsmiljø mener dette er det beste produktet i verden på dette området, er selvsagt svært viktig for oss, sier administrerende direktør Jan Buch Andersen i Marine Biochemicals AS til VG.

Selskapet har fått lisens på produksjon av rekeenzymet, som ikke lenger hentes fra reker, men dyrkes i gjærsopp, skriver VG.

– En liter gjærsopp kan produsere enzymer til en verdi mellom 15 og 30 millioner kroner, forteller Andersen.

– Tilpasset et kjølig liv

– Arktiske reker er tilpasset et kjølig liv i kalde farvann. Det gir dette enzymet en stor fordel ved bruk i slike analyser. Ved lett oppvarming slutter det å virke. Det vil derfor ikke «spise opp» selve DNA-prøvene som analyseres under høyere temperaturer. Jeg håper flere får øynene opp for mulighetene dette gir til bedre kontroll av DNA-analyser, sier seniorforsker Inge W. Nilsen i Nofima.

Det var Nilsen som oppdaget enzymet i forskningslaboratoriet for noen år siden.

Det Tromsø-baserte selskapet Marine Biochemicals AS, som produserer og selger enzymer fra det marine miljø, har senere videreutviklet og optimalisert enzymet. Det har gjort det mulig å gjøre det kommersielt tilgjengelig.

Nylig har Nofima og Marine Biochemicals AS i samarbeid publisert grunnleggende studier av genet og egenskapene til enzymet.

Fakta

  • DNA er den viktigste kjemiske bestanddelen i kromosomene, og er materialet som genene er bygget opp av.
  • Enzym er enkle eller sammensatte proteiner som setter i gang prosesser i levende organismer uten selv å bli påvirket.
  • Reagens er et stoff som tilsettes for å starte en reaksjon eller en analyse.

Kilde: Nofima