Tar ansvar for krillforskning i Antarktis

Arkivbilde av krillfartøyet «Saga Sea». Foto: Aker BioMarine Antarctic AS

Norske myndigheter og norsk fiskerinæring tar ansvar for krillforskning i Antarktis.

Det 29. årsmøtet under konvensjonen for bevaring av de levende marine ressursene i Antarktis (CCAMLR) ble avholdt i Hobart, Australia i perioden fra 25. oktober til 5. november 2010. Norge har formannskapet i CCAMLR 2010 - 2012.

Av fiskeriene som forvaltes av CCAMLR, er det særlig krillfisket i Sørishavet som har hatt kommersiell betydning for Norge de senere år.

I år ble bestandsestimatet i området hvor det fiskes, oppjustert fra 37 millioner til 60.3 millioner tonn krill. Dette skyldes blant annet Havforskningsinstituttets arbeid og studier av refleksjonsevnen til krill under «G.O.Sars» sitt tokt til Sørishavet i 2008, melder Fiskeri- og kystdepartementet.

Total bærekraftig kvote (TAC) krill er i år, på grunn oppjustering av krillbiomassen, øket fra 3.7 millioner til 5.61 millioner tonn.

Av dette kan man for sesongen 2010/2011 fiske innenfor en fast tiltakskvote på 620.000 tonn fordelt på de fire statistiske underområder der fisket foregår. I 2009/2010 ble det fisket 211.000 tonn krill, og dette er den største fangsten siden 1992. Tre norske fartøy deltok i fisket i år og tok vel 50 prosent av totalfangsten (120.000 tonn).

Stiller fartøyene til disposisjon

Forskning i Antarktis er utfordrende og kostnadskrevende på grunn av avstanden, de spesielle værforholdene, og de enorme havområdene. Av hensyn til dette har norsk fiskerinæring tatt initiativ til å støtte CCAMLRs arbeid med å skaffe nødvendige data, ved å stille fartøyene til disposisjon for relevante vitenskapelige undersøkelser. Norsk næring har invitert næringen i andre krillfiskende nasjoner til å slutte opp om slike undersøkelser.

Norske og utenlandske forskere vil delta og studiene vil gjøres i samarbeid med CCAMLRs vitenskapskomité.

De tre norske krillfartøyene har alltid vitenskapelige observatører om bord for å overvåke fisket, og samle inn data for CCAMLR.

CCAMLR vedtok på årsmøtet i 2009 å opprette et fond for å sørge for en bredere representasjon og deltakelse i det vitenskapelige arbeid som skjer knyttet til CCAMLR. Norge ga under dette møtet tilsagn på en donasjon på 100.000 australske dollar. Fra norsk side har det også vært et poeng å sikre rekruttering av nye unge forskere til arbeidet.

Norge har for sesongen 2010/2011 notifisert tre fartøy i krillfisket, «Saga Sea» (Aker Biomarine Antarctic AS), «Juvel» (Emerald Fisheries AS) og «Torshøvdi» (Krillsea Group AS). Dette er de samme som har fisket i år.

Norges representant til CCAMLR er polarrådgiver Karsten Klepsvik i Utenriksdepartementet.

WWF har også fulgt arbeidet og har bidratt med verdifulle innspill og vurderinger, opplyser departementet.