Nytt minstemål for torsk og hyse

Fra 1. januar 2011 blir minstemålet for torsk nord for 62°N 44 cm, og minstemålet for hyse nord for 62°N 40 cm.

Endringene i bestemmelsene om minstemål kommer som følge av den 39. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen, der man i år avtalte felles minstemål og felles prosedyrer og kriterier for stenging og åpning av fiskefelt.

Endringene medfører at norske og russiske fiskere kan forholde seg til samme regler uansett hvor de fisker, og innebærer en ytterligere styrking av forvaltningssamarbeidet, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Les også: Signerte norsk-russisk fiskeriavtale 08.10.2010
Les også: Strengere vernetiltak for kysttorsk 14.09.2010