Lasteskip grunnstøtte ved Langesund

Det Panama-registrerte Lasteskipet ”Full City” gikk like etter midnatt på grunn utenfor Langesund i Telemark.

Det er meldt om store skader på skroget, og det er observert oljelekkasje fra skipet.

”Full City” er 167 meter langt. Skipet har 1120 kubikkmeter tungolje ( av typen IF 180) om bord. Det er observert både olje på sjø og oljepåslag på land etter grunnstøtingen, melder Kystverket.

Kystverket jobber nå med å skaffe en oversikt over situasjonen og mobiliserer alle tilgjengelige ressurser.

Kystvaktskipet KV ”Nornen” er på stedet, og er skadestedsleder–sjø for Kystverket. Det interkommunale utvalget mot akutt forurensing (IUA) i Telemark og Vestfold er mobilisert. Oljevernutstyr fra det statlige depotet i Kragerø er på vei til havaristedet.

I tillegg er Kystverkets overvåkningsfly på vei for å skaffe en oversikt fra luften. Kystverkets "Oljevern 03" er ventet til området i morgentimene. Havariet skjedde i nærheten av miljøsårbare områder.

Det er høy sjø og sterk vind i området, noe som er en utfordring for oljevernaksjonen. Hovedredningssentralen leder bergingsaksjonen av mannskapet.

”Full City” hadde et mannskap på 23 om bord da det grunnstøtte. Kystverket tar over aksjonen så snart vi får rapport om at bergingen av mannskapet er fullført. ”Full City” har kinesisk agent.