Fiskets gang uke 45 i 2010

Norges Sildesalgslag melder om høstens beste uke på NVG-silda og om en storfangst av havbrisling fra et utenlandsk fartøy.

Litt nordsjøsild og kystbrisling ble tatt, men ellers bledet stort sett beskjedne kvanta i andre fiskerier.

NVG-sild

Denne uken ble det meldt inn vel 72 000 tonn norsk vårgytende sild. Dette er høstens beste uke. Fisket foregår fremdeles hovedsakelig i området mellom N 71 og 73 graden og 13 til 16 grader øst, 150 nautiske mil nord av Andenes. Ukens snittpris fra auksjon ble kr 4,31, opplyser Sildelaget.

Mot slutten av uken registrerte Sildelaget litt mindre snittvekt på fisken. Utenlandske fartøy stod for 6 300 tonn og kystgruppen vel 1 700 tonn. Også trålerne har et godt fiske og samlet kvantum for dem ble nesten 9 000 tonn.

Hestmakrell

Heller ikke denne uken ble det noen fart i hestmakrellfisket. Både deltagelsen og kvantumet ble betydelig redusert, kun 225 tonn fordelt på 4 notfangster. Til gjengjeld steg prisnivået til kr 8,75. Torsdag satte været på ny en stopper for eventuelle fangster.

Nordsjøsild

Ukens fangst av nordsjøsild ble nesten 1 400 tonn. Snittprisen til konsum denne uke ble kr 3,58 og vel kr 2,50 til mel/olje. Onsdagen ble fisket stoppet for kystfartøy i lukket gruppe og kun de med restkvantum på den garanterte kvote kunne fortsette fisket.

Kystbrisling

Kystbrislingfisket denne uke har gitt vel 300 tonn. Av dette er ca. 30 tonn storbrisling tatt i Oslofjorden, 2 tonn i Rogaland og 275 tonn hermetikkbrisling i Trondheimsfjorden. Torsdagen var kvantumet på 2 200 tonn hermetikkbrisling til King Oskar beregnet oppfisket, og fisket ble stoppet. Samtidig ble det åpnet for ett tilleggskvantum på 600 tonn, men til noe lavere pris.

Industrifiske

Foruten kvantumet på 1 800 tonn havbrisling fra utenlandsk fartøy, så ble det bare fanget beskjedne kvanta industrifisk.