Nye anbefalinger for rekekvoter

Det internasjonale råd for havforskning (ICES) anbefaler anbefaler rekordlav rekekvote i Nordsjøen/Skagerrak, og høy kvote i Barentshavet.

Nordsjøen/Skagerrak

Etter flere år med dårlig rekruttering, anbefaler Det internasjonale råd for havforskning (ICES) at den totale kvoten for reke i Nordsjøen/Skagerrak settes til 8 800 tonn i 2011 – en nedgang på 32 prosent sammenlignet med siste års rådgivning på 13 000 tonn, melder Havforskningsinstituttet.

Rådet for reke i sør er det laveste som er gitt siden EU og Norge begynte å fastsette maksimal kvote i dette området på 1990-tallet. Historisk har rekebestanden variert mye, men de siste årene har det vært en nedgang som ser ut til å fortsette i 2011.

– Landingene av reke i sør har falt siden 2004. De foreløpige tallene for første halvdel av 2010 sammenlignet med tilsvarende tall for 2009 viser en ytterligere reduksjon i 2010, sier forsker Guldborg Søvik.

Særlig den lave rekrutteringen de tre siste årene bekymrer forskerne.

– Bestanden i Nordsjøen/Skagerrak lever i 3-4, maks fem år, da har tre dårlige årsklasser på rad mye å si for totalbestanden. Nå trengs det en god årsklasse for å bygge opp rekebestanden igjen, sier Søvik.

Reke i Nordsjøen/Skagerrak betraktes som en bestand. Den viktigste bestandsindeksen er fangstrateindeksen fra det danske fiskeriet. I tillegg finnes det en norsk rekrutterings-serie, som er kortere enn den danske. Begge disse viser en klar nedadgående trend.

Reke i Barentshavet

For rekebestanden i Barentshavet er situasjonen lysere. Der er bestanden på et høyt nivå, og beregninger viser at en totalfangst på opptil 60 000 tonn er bærekraftig.

– Rekebestanden i Barentshavet ser ut til å ha flyttet seg litt østover i de senere årene, men totalt er biomassen stadig på et høyt nivå. Modellberegningene våre er basert på data fra det norsk-russiske forskningstoktet i Barentshavet i august/september i år, og viser en sunn bestand som lett kan tåle et økt fiskeri, sier forsker Carsten Hvingel.

Fiskeriet i Barentshavet foregår hovedsakelig med store fabrikktrålere som bearbeider og pakker fangsten om bord. Kun en håndfull av disse fisker fremdeles reker i området, på grunn av stigende brennstoffpriser og fallende rekepriser.

Total landet fangst fra området i 2010 er estimert til 22 000 tonn, og er dermed det laveste siden oppstarten av rekefisket i Barentshavet på 70-tallet. De siste fem årene har landingene ligget godt under halvparten av den anbefalte maksimale uttaksgrensen på 60 000 tonn.