Årsmøte i Nordland Sildfiskarlag

Nordland Sildfiskarlag holder årsmøte i Bodø fredag 19. november 2010.

I tillegg til vanlige årsmøtesaker som fremleggelse av styrets årsmelding og behandling av regnskapet for forrige regnskapsår, står en rekke saker og temaer på dagsorden.

Erling Kåre Stenevik, fra Havforskningsinstituttet, innleder om temaet «Status for utvikling av bestandene av norsk vårgytende sild, nordsjøsild, lodde og makrell. Utbredelse og sonetilhørighet. Forskning på lokale sildstammer».

Odd F. Andersen fra Norges Sildesalgslag og Sverre Hyttan fra Modolv Sjøset Pelagic AS, innleder til temaet «Oppsummering av avviklingen av fisket etter norsk vårgytende sild, makrell og lodde i 2010, med pris og avsetningsutsikter for 2011».

Videre på saklisten står strukturkvoteordningen for kystfiskeflåten, reguleringsmessige rammer for fisket i 2011, og sertifikatgrenser i kystfiskeflåten. Møtet avsluttes med behandling av budsjett og valg.

Nordland Sildfiskarlag
Nordland Sildfiskarlag er sildefiskernes organisasjon og organiserer et 50-talls større og mindre fartøy fra Nordland, som driver pelagiske fiskerier. Sildfiskarlaget er tilknyttet Nordland Fylkes Fiskarlag som en rådgivende gruppe, og har direkte representasjon inn til årsmøtet i Nordland Fylkes Fiskarlag.