NEAFC avholdt årsmøte

Årsmøtet for 2010 i den nordøstatlantiske fiskerikommisjon (NEAFC) ble avholdt 8.-12. november 2010 i London.

NEAFC vedtok blant annet regulering av fisket i internasjonalt farvann i 2011 for kolmule, NVG- sild og for uer i Norskehavet. I tillegg ble det vedtatt forbud mot fiske av pigghå, håbrann og brugde.

For kolmule og norsk vårgytende sild vedtok NEAFC reguleringer for 2011, som innebærer at de to bestandene, gjennom kyststatsavtalene og denne NEAFC-reguleringen, er regulert i hele utbredelsesområdet, skriver Fiskeri- og kystdepartementet i en pressemelding.

Det ble videre vedtatt fiskeforbud for pigghå, brugde og håbrann i 2011.

Norge fremmet forut for årsmøtet, i tråd med anbefalingen fra Det internasjonale råd for havforskning (ICES), et forslag om forbud mot fiske av uer i Norskehavet. Da det ble klart at det ikke var mulig å oppnå tilstrekkelig støtte til forslaget, og for å unngå å havne i en situasjon med fritt fiske på bestanden, valgte Norge å trekke forslaget.

Det ble vedtatt en regulering på fiske av 7900 tonn uer i Norskehavet for 2011. Dette er en nedgang på 700 tonn fra 2010.

NEAFC har i løpet av de siste årene etablert et relativt omfattende regelverk for å beskytte sårbare økosystem, herunder stengt store områder for bunnfiske. Årsmøtet vedtok denne gang en ytterligere presisering av dette regelverket, særlig med hensyn til risikoanalyser.

NEAFCs årsmøtet vedtok flere justeringer av regelverket som angår kontroll av fiskeaktivitet og fangstrapportering. Kommisjonen skal samtidig fortsette arbeidet med å tilpasse NEAFC- regelverket til den nye FAO- avtalen om havnestatskontroll. Svartelisten over fartøy som driver UUU-fiske ble oppdatert som følge av at fartøy er kondemnert eller permanent tatt ut av fiske. I tillegg fikk Canada, Cook Islands, Belize, New Zealand og Japan fornyet sine statuser som samarbeidende ikke-medlemmer av NEAFC.

NEAFC er en regional fiskeriforvaltningsorganisasjon som har ansvar for fiskeri- og områdeforvaltning i internasjonalt farvann i Nordøst- Atlanteren. Norge, EU, Russland, Danmark (på vegne av Færøyene og Grønland) og Island er medlemmer av organisasjonen.