Vil lukke fisket etter lange og brosme

Fiskeri- og kystdepartementet foreslår å lukke fisket etter lange og brosme for konvensjonelle fartøy på eller over 28 meter.

Les også: Varsler begrenset fiskeadgang 24.06.2010

Fiskeri- og kystdepartementet har denne veka sendt på høyring eit forslag om tilgangsavgrensing for konvensjonelle fartøy på eller over 28 meter i fisket etter lange og brosme.

Fartøy som har tilgang til å delta i gruppa av konvensjonelle havfiskefartøy blir ikkje rørt ved av dette forslaget, og heller ikkje fartøy under 28 meter.

- Føremålet med forslaget er å unngå at fangstinnsatsen i dette fisket aukar, etter at reglane for å avgrense storleiken på kystfartøy er endra frå ei lengdegrense på 28 meter til ei lasteromsavgrensing, skriv Fiskeri- og kystdepartementet i ei pressemelding.

Les meir
•  Regulering av deltaking i fisket etter lange og brosme for fartøy over 28 meter - Høyringsnotat (pdf)
•  Departementet si samleside om høyringa