Fortsatt unndragelser i fiskeriene

Unndratt inntekt til beskatning og unndratt merverdiavgift er konklusjonen etter at Skatteetaten har hatt kontroller i fiskerinæringen.

Det er i tillegg avdekket miljøkriminalitet. Kontrollene vil derfor fortsette både i år og til neste år, skriver Skatt nord i en pressemelding.

Kontrollene er foretatt i løpet av noen måneder i 2010. Til nå er det avdekket unndratt inntekt på ca 40 millioner kroner og unndratt merverdiavgift på over 2 millioner kroner. Disse beløpene antas å øke etter hvert som flere kontroller blir avsluttet. I tillegg kommer miljøkriminalitet da det er flere tilfeller at det er oppgitt annet fiskeslag på salgsdokumentasjon, enn det som faktisk er fisket og solgt. Avdekkingene gjelder enkeltsaker hos fiskebruk, fiskebåter og fiskebiler.

Skatteforhold vedrørende aktivering/avskriving av fiskeritillatelser inngår ikke i disse sakene.

– På bakgrunn av det som er avdekket, vil Skatteetaten ha betydelig fokus på fiskerinæringen i tiden framover, sier underdirektør Roger Jensen.

Det er blant annet avdekket følgende:

  • Det er ikke ført regnskap eller det er ført meget mangelfullt regnskap. Dette er brudd på både bokføringslov, ligningslov og merverdiavgiftslov. I de fleste slike tilfellene avdekkes både skatte- og avgiftsunndragelser.
  • Det er uriktig fakturering ved at det i dokumentasjonen av salg er oppgitt et annet fiskeslag enn det som er faktisk er fisket og solgt. Slike tilfeller gjelder vanligvis miljøkriminalitet.
  • Økonomisk utroskap ved at det urettmessig er tatt ut verdier fra selskap.
  • Svart betaling til ansatte og mistanke om trygdesvindel ved at mottaker av betaling også var mottaker av trygdeytelser. Slike forhold blir oversendt til NAV.
  • Skatte- og avgiftsunndragelser ved at det er fradragsført private utgifter i regnskapet.

Det er til nå levert inn 3 anmeldelser på bakgrunn av disse kontrollene.