Vil diskutere pirater med Stoltenberg

Flere organisasjoner har bedt om et møte med statsministeren for å diskutere faren for pirater i Adenbukta.

Norsk Sjømannsforbund har sammen med Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbund og Norges Rederiforbund bedt statsminister Jens Stoltenberg om et møte for å diskutere piratfaren norske skip og mannskap blir utsatt for i Adenbukta og Det indiske hav.

Kravet fra sjøfolk og redere er at Norge må ta ansvar, skriver Norsk Sjømannsforbund i en pressemelding.

– Som en av verdens største skipsfartsnasjoner burde det være en selvsagt forpliktelse for Norge å bidra til å sikre den frie og trygge ferdsel på verdenshavene. Av de ti største sjøfartsnasjonene i verden er det for tiden bare Norge som ikke deltar med et militært styrkebidrag. Det er for øvrig en rekke andre nasjoner, med mindre skipsfart enn Norge, som deltar aktivt med styrker, heter det i brevet.

I brevet skriver Sjømannsorganisasjonene og Rederiforbundet at det ikke blir forstått at Norge ikke bidrar i den internasjonale dugnaden for å trygge skipstrafikken gjennom dette området. For Norge som skipsfartsnasjon er det også viktig at vi viser vilje og evne til å beskytte vår egen flåte og sjøfolk, mener organisasjonene.

Det går om lag 1.000 norskontrollerte skip gjennom Adenbukten i løpet av et år. Det vil si at det i disse farvannene til enhver tid befinner seg et betydelig antall norske skip med flere hundre, norske og utenlandske, sjøfolk om bord. I tillegg kommer den del av trafikken i Det indiske hav som ikke går gjennom Adenbukten, opplyses det i brevet.

Dette er bakgrunnen for at næringen vil møte statsministeren for å diskutere hvordan norske myndigheter kan ivareta sikkerhet for mannskap og fartøyer på en bedre måte.

– Norske myndigheter må nå ta sin del av det politiske og militære ansvaret. Manglende norsk militært bidrag svekker det politiske arbeidet som må gjøres av norske myndigheter. Også næringens tyngde og gjennomslag i internasjonale fora svekkes gjennom fraværet av et norsk militært bidrag, heter det i brevet.

Nærings- og handelsdepartementet bevilget i sommer en million kroner til FNs sjøfartsorganisasjon IMO, til prosjekter knyttet til anti-piratarbeid og opplæring av sjøfolk.

Les også: En million til bekjempelse av pirater 04.06.2010