Økte torskekvoter nord for 62°N

Fiskeridirektøren besluttet fredag 19. november 2010 å øke torskekvotene for torsketrålere nord for 62°N.

Fartøy med kvotefaktor 1 får etter økningen en kvote på 927 tonn torsk.

Kvoteøkningen gis som maksimalkvote, og fisket på maksimalkvotene kan bli stoppet på kort varsel dersom gruppekvotene beregnes oppfisket, melder Fiskeridirektøren.

Ved en eventuell stopp i fisket, vil det fremdeles kunne fiskes innenfor garantert kvantum, opplyser Fiskeridirektøren.