Opphever maksimalkvotene for sei i sør

Maksimalkvotene for torske- og seitrålernes fiske etter sei sør for 62°N oppheves.

Fiskeridirektøren besluttet fredag 19. november 2010 å oppheve maksimalkvotene for fartøy med torsketråltillatelse og seitråltillatelse, som fisker etter sei sør for 62°N.

Fiskeridirektøren minner samtidig om at fisket kan bli stoppet på kort varsel.