HBO blir Universitetet i Nordland

Høgskolen i Bodø vil fra 1. januar 2011 endre navn og hete Universitetet i Nordland.

Det ble besluttet av Kongen i Statsråd fredag 19. november 2010. Slik lyder vedtaket:

«Med hjemmel i § 1-2 annet ledd i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler får Høgskolen i Bodø med virkning fra 1. januar 2011 status som universitet med fullmakter etter loven § 3-3 første ledd. Fra samme dato blir institusjonens navn ”Universitetet i Nordland”».

– Belønnet for strategisk og målrettet arbeid

– Det er gledelig at Nordland nå har fått sitt universitet og at høgskolen har blitt belønnet for strategisk og målrettet arbeid over lang tid, sier statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland.

Rektor Pål Pedersen stråler av glede og sender en stor takk til alle som har bidratt til å skape det nye universitetet, skriver HBO i en pressemelding.

– Ti års hardt arbeid fra mange mennesker har gitt et fantastisk resultat, sier en meget glad rektor Pål Pedersen i en umiddelbar kommentar til vedtaket, skriver HBO i en pressemelding.

– Det er så mange bidragsytere, over så mange år, at det er umulig å begynne å ramse opp enkeltpersoner her. Men la det være helt klart: Det er en formidabel innsats fra en lang rekke personer, ikke minst for å bygge det nødvendige faglige grunnlaget, som har gjort dette mulig. Det er et fantastisk arbeid som er lagt ned i disse årene, og dagen i dag er en merkedag for Bodø, Nordland og Nord-Norge.

Høgskolen i Bodø (HBO) ble etablert i 1994 etter samorganiseringen av de tre høgskolene som da befant seg i Bodø: Nordland distriktshøgskole (1971)/Høgskolesenteret i Nordland (1985), Bodø Lærerhøgskole (1950) og Nordland Sykepleierhøgskole (1920). Det var da registrert 2967 studenter og 307 årsverk ved høyskolen. I dag har høyskolen i overkant av 5000 studenter og 500 årsverk.

– Jeg håper det nye Universitetet i Nordland vil samarbeide med de andre høyere utdanningsinstitusjonene i fylket og i Nord-Norge. Dessuten forventer jeg det nye universitetet vil kunne bidra til ytterligere utvikling og kvalitetsheving av utdannings- og forskningsvirksomheten og vil være en drivkraft for samarbeidet med samfunns- og næringslivet i regionen, sier Aasland.

16. september i år konkluderte styret i NOKUT med at «Høgskolen i Bodø tilfredsstiller kravene til akkreditering som universitet».

Les også: HBO akkreditert som universitet 16.09.2010

Det gav så grunnlag for at HiBO 27. september kunne søke Kunnskapsdepartementet om å få endret institusjonskategori fra høyskole til universitet.

Institusjonen er organisert i fire fakulteter:
• Handelshøgskolen i Bodø (HHB) med ph.d.-studier i bedriftsøkonomi,
• Profesjonshøgskolen (PHS) med ph.d.-studier i profesjonspraksis,
• Fakultetet for samfunnsvitenskap (FSV) med ph.d.-studier i sosiologi
• Fakultetet for biovitenskap og akvakultur (FBA) med ph.d.-studier i akvakultur

Kunnskapsløft

Universitetet i Nordland er Norges åttende universitet og Nord-Norges andre universitet - over 42 år etter etableringen av Universitetet i Tromsø.

– Universitetet i Nordland er resultatet av et teamarbeid basert på utholdenhet, kløkt og klokskap. I mer enn ti år har mange mennesker arbeidet målbevisst med både det faglige og formelle grunnlaget for etablering av Universitetet i Nordland. Dette arbeidet er gjort for å sikre en fornyet innsats i å utvikle kunnskapsalmenningen i Nordland og i hele landsdelen, sier rektor Pål Pedersen.

– Skal Nord-Norge lykkes i årene som kommer, må det et kunnskapsløft til. Dette vil det nye universitetet gjerne samarbeide med de andre institusjonene i og utenfor landsdelen om, sier Pedersen.

– En helt ny fremtid

Arbeidet for å bli akkreditert som universitet ble for alvor satt i gang for om lag 10 år siden. I denne perioden har Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder sett dagens lys, og det har ligget i kortene at det var Høgskolen i Bodø som kunne bli det neste, og åttende, universitetet i Norge. Og til tross for en god del skepsis fra omverdenen har det lykkes staben ved høgskolen å bygge opp tilstrekkelig faglig tyngde til at nåløyet nå er passert, skriver HBO i en pressemelding.

Arbeidet har ikke minst bestått i å etablere brede og tunge nok fagmiljøer innenfor forskning og utdanning, også for å dokumentere tilstrekkelig langsiktighet og evne til faglig fornyelse og ettervekst.

– Nå står vi på terskelen til en helt ny fremtid, sier Pedersen. - Det ligger i premissene for godkjenningen av universitetet at vi skal legge stor vekt på grunnutdanningene (bachelorgradene), samtidig som vi får større kraft og tyngde omkring master- og doktorgradsutdanningene våre. Universitetsstatus gir oss langt større faglig selvstendighet og det åpner for enda mer internasjonalt samarbeid - også om viktige forskningsoppgaver, forteller Pedersen.

– Norges nye universitet er et internasjonalt universitet for fremtiden. Vi har sett fram til denne dagen, og vi er fantastisk glade over regjeringens tillit, sier rektor Pål Pedersen.

Tanken om et universitet i Nordland ble lansert i november 1997. Her er en kort oppsummering av veien frem til Universitetet i Nordland:

 • November 1997: Ideen om et universitet i Nordland lanseres.
 • 10. mars 2000: Kunnskapsdepartementet godkjenner doktorgradsprogram (PhD) i bedriftsøkonomi.
 • 15. november 2000: Styret for Høgskolen i Bodø vedtar å utrede mulighetene for et universitet.
 • 7. juni 2005: Kunnskapsdepartementet godkjenner doktorgradsprogram (PhD) i sosiologi.
 • 4. april 2009: Kunnskapsdepartementet godkjenner doktorgradsprogram (PhD) i studier av profesjonspraksis.
 • 11. mai 2009: Kunnskapsdepartementet godkjenner doktorgradsprogram (PhD) i akvakultur.
 • 7. september 2009: Universitetssøknaden oversendes fra Høgskolen i Bodø til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).
 • 30. juni 2010: Fagkomiteen i NOKUT anbefaler overfor NOKUTs styre at høgskolen får universitetsstatus.
 • 16. september 2010: NOKUTs styre vedtar anbefalingen om universitetsstatus.
 • 27. september 2010: Høgskolen i Bodø sender søknaden om endring av institusjonsstatus til Kunnskapsdepartementet.
 • 19. november 2010: Kongen i statsråd vedtar at Høgskolen i Bodø blir Universitetet i Nordland fra 1. januar 2011. (Kilde: HBO).