Aker Seafoods styrker flåten

Aker Seafoods ASA har inngått avtale om kjøp av tråleren «Polar Amaroq».

Fartøyet vil erstatte en eldre tråler i selskapet og fiske på eksisterende kvoter i Aker Seafoods. Kjøpet styrker Aker Seafoods’ evne til å fiske effektivt, og øker også fleksibiliteten operasjonelt. De samlede kvotene for hvitfisk forventes å øke i 2011, opplyser selskapet i en pressemelding.

– «Polar Amaroq» er en norskbygget hekktråler fra 1997. Den gir Aker Seafoods muligheter for å bedre kunne utnytte eksisterende kvoter, og dermed både øke fangsten og effektiviteten, sier konsernsjef Thomas Farstad i Aker Seafoods ASA.

Tråleren vil bygges om og oppgraderes for å tilpasses Aker Seafoods’ krav til effektiv og fleksibel drift, og skal oppfylle de nyeste krav til arbeidsmiljø, sikkerhet og forsvarlig behandling av fangst.

I selskapets rapport for tredje kvartal ble det redgjort for kvoteøkninger i 2011 og at selskapet vurderer effektivisering av fangstflåten. Kjøpet av «Polar Amaroq» er et første steg i realisering av denne planen, og vil muliggjøre både større fangstvolumer og mer fleksibel drift av den samlede flåten, heter det i meldingen fra selskapet.

Les også: Underskudd i Aker Seafoods 29.10.2010

Fartøyet kjøpes av det Aker Seafoods-kontrollerte trålrederiet Nordland Havfiske AS, og forventes overtatt i desember i år. Tråleren forventes å begynne fiske for Aker Seafoods i slutten av andre kvartal 2011, etter gjennomført ombygging. Kjøpet av tråleren er fullfinansiert av Aker Seafoods' eksisterende långivere.