Tareskogen kommer tilbake

Del saken

Invasjon av kråkeboller på 70-tallet beitet ned vår undersjøiske «regnskog», og skapte en marin ørken under vann.

- Men nå skjer det noe positivt. Vi har sett de senere årene at kråkebollene har trukket seg tilbake og tareskogen har kommet igjen i den sørlige delen av nedbeitingsområdet, sier forsker Kjell Magnus Norderhaug i NIVA.

Han holdt foredrag på CIENS-dagen som Oslo Centre for Interdisciplinary Environmental and Social Research (CIENS) arrangerte i slutten av oktober i år.

- Vår forskning har vist at årsaken til at kråkebollene dør ut, det er at de små kråkebollene ikke klarer å vokse opp i disse områdene, fortalte Norderhaug.

Imidlertid har forskerne så langt ikke funnet ut hvorfor de små kråkebollene ikke vokser opp, og det er behov for mer forskning for å finne sikre svar.

Se Kjell Magnus Norderhaug sitt foredrag «En ørken under vann» med undervannfilm på CIENS-dagen her: En ørken under vann

Relaterte artikler:
•  Har kartlagt tang og tare i Rogaland 19.11.2010
•  - Taredyrking kan bli ny kystnæring 13.09.2010
•  Norsk laks og tang på same fat 03.09.2010
•  Kråkebollen - fra problem til ressurs 23.08.2010
•  Foreslår redningspakke for sukkertaren 25.06.2010
•  Ønsker forskning på alger som biodrivstoff 16.04.2010
•  Tareskogen øker igjen 02.03.2010
•  Feilslått satsing på alger? 04.02.2010 (debatt)
•  Norske blåskjell er storspisere 22.01.2010
•  Nedbeiting av tareskog skal utredes 04.12.2009
•  - Ikke torsk igjen i Ytre Oslofjord 03.12.2009
•  Sunne hav bekjemper klimaendringer 14.10.2009
•  Tare som biodrivstoff 19.09.2009
•  - Olje ikke eneste mulighet 31.08.2009