Tareskogen kommer tilbake

Invasjon av kråkeboller på 70-tallet beitet ned vår undersjøiske «regnskog», og skapte en marin ørken under vann.

– Men nå skjer det noe positivt. Vi har sett de senere årene at kråkebollene har trukket seg tilbake og tareskogen har kommet igjen i den sørlige delen av nedbeitingsområdet, sier forsker Kjell Magnus Norderhaug i NIVA.

Han holdt foredrag på CIENS-dagen som Oslo Centre for Interdisciplinary Environmental and Social Research (CIENS) arrangerte i slutten av oktober i år.

– Vår forskning har vist at årsaken til at kråkebollene dør ut, det er at de små kråkebollene ikke klarer å vokse opp i disse områdene, fortalte Norderhaug.

Imidlertid har forskerne så langt ikke funnet ut hvorfor de små kråkebollene ikke vokser opp, og det er behov for mer forskning for å finne sikre svar.

Se Kjell Magnus Norderhaug sitt foredrag «En ørken under vann» med undervannfilm på CIENS-dagen her: