Undersøker konsekvenser etter oljeutslippet

Havforskningsinstituttet startet i helgen prøvetaking av krabber, skjell og fisk fra området ved det havarerte skipet ”Full City” ved Langesund.

Prøvene skal analyseres ved Havforskningsinstituttet og NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning).

Skalldyr og fisk skal analyseres for PAH (polyaromatiske hydrokarboner) og PCB (polyklorerte bifenoler). Det skal også tas prøver av sjøvannet over helgen.

– Det er viktig å få gjort disse undersøkelsene så raskt som mulig for å få kunnskap om hvordan utslippet har påvirket livet i dette områder, sier Einar Dahl, som leder Havforskningsinstituttets kystprogram.

Havforskningsinstituttet samarbeider med lokale fiskere for å få best mulig materiale. Resultatet fra disse undersøkelsene blir klar i løpet av kort tid.