– Viktig medspiller for sjømatnæringen

Innovasjon Norge er en viktig medspiller for økt verdiskaping i sjømatnæringen.

Det fastslo fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen på første møte i Samarbeidsforum Innovasjon Norge i dag.

– Sjømatnæringen er en næring hvor de fleste fylker har erfaring og interesse av å bidra til den videre utviklingen av næringen. Jeg har derfor store forventninger til gode diskusjoner om Innovasjon Norges strategiske rolle som en viktig medspiller for å øke verdiskapingen fra marine ressurser, sa Berg-Hansen.

Samarbeidsforum Innovasjon Norge

Fylkeskommunene ble deleiere i Innovasjon Norge fra 1. januar 2010. Det ble da besluttet å opprette et eget samordningsforum for å forsterke den politiske dialogen om Innovasjon Norge strategiske utvikling mellom eierne og oppdragsgiverne til selskapet. I dag ble det første møtet mellom politikerne i fem departementer og de 19 fylkeskommunene gjennomført.

– Regjeringen har en visjon om at Norge skal bli verdens fremste sjømatnasjon. Et viktig skritt i den retning er å hente ut mer verdier fra det vi allerede produserer. Jeg ser derfor fram til gode diskusjoner om Innovasjon Norges strategiske rolle som medspiller for gjennomføring av næringspolitikken, både fordi marin sektor er en stor bruker av Innovasjon Norges tjenester, og fordi Innovasjon Norge forvalter Marint verdiskapingsprogram på oppdrag fra oss, sa fiskeri- og kystministeren.

Fiskeri- og kystdepartementet har til nå bevilget 300 millioner kroner til Marint verdiskapingsprogram, og har foreslått å bevilge ytterligere 40 millioner kroner i 2011.

– Delt eierskap muliggjør både økt regional innflytelse og større samordning mellom det regionale og nasjonale nivået. Dette tror jeg ikke minst er viktig overfor sjømatnæringen, som er lokalisert fra det ytterste nes til de største byene, og har hele verden som sitt marked, sa Berg-Hansen.