Ti nye rekrutteringskvoter tildelt i 2010

For andre året på rad er det tildelt 10 nye deltakeradganger i kystfisket.

Som i 2009 er hensikten med tildelingene å gjøre det lettere for unge fiskere å etablere seg i næringa, melder Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet region Finnmark har ansvaret for tildelingen av deltakeradgangene som skal tre i kraft fra 1. januar 2011.

Årets tildeling ble utlyst 15. september med søknadsfrist 1. november, og det kom inn 57 søknader fra ulike deler av kysten, hvorav de fleste søkte om deltakeradgang i torskefiskeriene.

Søknadenes fylkesvise fordeling følger av tabellen nedenfor. Blant søkerne var det 2 kvinner.

Fylke Antall søkere Antall tildelinger
Finnmark 10 2
Troms 6 1
Nordland 16 3
Nord-Trøndelag 3 1
Sør-Trøndelag 5 2
Møre og Romsdal 4 0
Sogn og Fjordane 2 0
Hordaland 8 0
Rogaland 3 1


Tildelingene er foretatt med bakgrunn i ulike inngangs- og prioriteringskriterier.

38 av de 57 søkerne fylte inngangskriteriene og prioriteringskriteriene har derfor vært avgjørende for utfallet av tildelingene.

I denne sammenheng har den enkelte søkers ansiennitet/aktivitet i fiske vært bestemmende for prioriteringen.

Kun deltakeradganger i torskefiskeriene er tildelt.

Les også: – Rekrutteringsordningen har feilet 02.11.2010