Omsetningsrekord i Sildelaget

Omsetningen i Norges Sildesalgslag har allerede passert 6,346 milliarder kroner.

Det var sluttseddelen til 'Torbas' med sine 400 tonn NVG-sild tatt den 21. november nordpå og levert til Norway Pelagic i Lødingen som i Sildelagets systemer 23. november gjorde at Sildelaget passerte den tidligere rekorden fra 2002 på NOK 6,346 milliarder i omsetning, melder Norges Sildesalgslag.

Like etter dro sluttsedlene for fangster fra «Møgsterfjord» og «Storeknut» rekorden enda lenger opp. En prognose fra Sildelaget anslår at omsetningen for 2010 kommer på over 6,5 milliarder kroner.

For å illustrere litt av omfanget, så utgjør årets 850 000 tonn med sild og 300 000 tonn med makrell ca 3,6 millarder sildemåltider og 1,2 milliarder makrellmåltider. Dette er et måltid til 75% av jordens befolkning.

– Resultatene har årsak i flere forhold, blant annet et godt sildefiske og et godt høstfiske på makrell inkludert fiske på de nesten 70 000 tonnene med makrell som vi ikke fikk fisket i EU-sonen i 2009, sier Johannes Nakken, administrerende direktør i Norges Sildesalgslag.

Rekord og for norske fartøy alene

For norske fartøy alene var 2005 det tidligere rekordåret med over 5,250 milliarder i omsetning. Det året så man en snittpris på makrell til konsum på kr. 13,20 og en NVG-sild pris på kr. 4,20. Så langt i 2010 har norske fiskere allerede passert 5,590 milliarder kroner, altså 340 millioner over 2005.

Det forventes at denne forskjellen vil stige ytterlige med minst 160 millioner slik at norske fartøyer passerer 5,750 milliarder i omsetning for 2010. Makrell, tobis, øyepål og nordsjøsild og lodde har alle bidratt til årets rekordomsetning, opplyser Sildelaget.

I det forrige rekordåret, 2002, leverte utenlandske fartøyer fisk for over 1,346 milliarder. 128 000 tonn makrell, 82 000 tonn med Barents-lodde og 77 000 tonn med NVG-sild fra de utenlandske fartøyene dro opp tallene det året.

Kvoter

Det er fremdeles kvoter igjen på blant annet Nordsjøsild, NVG-sild og makrell. Så langt har noen båter tatt ca 24 000 tonn NVG-sild av flex-kvoten for 2011. I 2009 ble det tatt nærmere 60 000 tonn NVG-sild i flex-kvoten for 2010.

Fisket etter hestmakrell i år har ikke vært i nærheten av rekordåret i fjor, da det ble fisket over 74 000 tonn. Så langt i år har det vært tatt like over 12 600 tonn som er på lik linje med 2008 der det vart tatt like over 13 000 tonn.