Uvitenhet om sertifikatkrav

Over 40 prosent av fritidsbåtbrukerne, vet ikke at det innføres et obligatorisk båtførersertifikat neste år.

Rundt halvparten av landets innbyggere er om bord i en fritidsbåt i løpet av året, viser en landsrepresentativ undersøkelse som InFact har gjennomført for NORBOAT, båtbransjeforbundet i Norge.

– Dette tallet har holdt seg svært stabilt de siste tre årene og understreker nordmenns sterke tilknytning til båtlivet. Det er imidlertid urovekkende når det viser seg at over 40 prosent av denne gruppen ikke er klar over at det kommer et sertifikatskrav til neste år, sier Erlend Prytz som er adm.dir i NORBOAT.

Prytz er bekymret for at kun 60 prosent av båtbrukerne vet at det innføres sertifikatsplikt for førere av fritidsbåter med mer enn 25 hk eller som er åtte meter og over. Han mener det er enda verre at de som dette i første omgang berører, personer født etter 1980, har dårligst kjennskap til den nye ordningen.

– Her står myndigheter, brukerorganisasjoner og bransjen overfor et viktig informasjonsarbeid for å bidra til at ordningen skal bli godt mottatt og smidig innført i månedene som kommer, sier Prytz.

Noen tall fra undersøkelsen:

Nærmere 50 prosent av landets befolkning har vært om bord i en fritidsbåt det siste året. Flere menn enn kvinner har vært i båt.

  • Vestlandet ligger klart høyest, ca 60 prosent av vestlendingene har vært ombord i en fritidsbåt i løpet av året
  • Aldersgruppen 18-39 år har vært hyppigst ombord i fritidsbåt

Over 40 prosent av båtbrukerne vet IKKE at det innføres et obligatorisk båtførersertifikat neste år.

  • I aldersgruppen 18-39 år vet så vidt over 50 prosent at de må ta et slikt sertifikat
  • Sørlendingene har best kjennskap til den nye ordningen med 68 prosent. På det båtglade Vestlandet er kjennskapen nede i 59 prosent. I Oslo er det kun 32 prosent som kjenner til den nye sertifikatsordningen.

56 prosent av båtbrukerne er blitt mer bevisst på bruk av redningsvest de siste 10 årene.

  • Vestlendingene er de som har økt sin bevissthet mest, med 63 prosent.
  • Bevisstheten øker mer hos menn enn hos kvinner, over 60 prosent av mennene oppgir at de er blitt mer bevisst til bruk av redningsvest.
  • Bevisstheten ved bruk av redningsvest har økt mest i aldersgruppen over 60 år. Den har økt med hele 66 prosent de siste 10 årene.

NORBOAT tror den nye sertifikatordningen, herunder muligheten til å frata de som viser grov uaktsomhet retten til å føre båt, vil virke ulykkesforebyggende. De berømmer samtidig Regjeringen og Sjøfartsdirektoratet for innføring av en ordning de tror er hensiktsmessig.

– Det er for øvrig godt å se at folk flest er mer oppmerksomme på bruk av flyteplagg enn tidligere. Det kan ikke gjentas ofte nok hvor viktig det er å bruke vesten som allerede er lovpålagt å ha om bord. Den har liten nytte hvis den ikke brukes, forteller Prytz.