Frøyanes-dommen blir stående

Skatteetaten anker ikke dommen i Fjordane tingrett, som endte med full seier for Frøyanes AS og Ervik Havfiske i spørsmålet om formueskatt på strukturkvoter.

Dommen fra oktober i år, innebærer at strukturkvoter ikke skal regnes med i formuen, i motsetning til hva skatteetaten har hevdet. Dermed skal strukturkvoter behandles på samme måte som enhetskvoter, melder Norges Fiskarlag.

– Jeg er svært tilfreds med at staten ikke anker dommen fra Fjordane tingrett, sier leder i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen.

For Frøyanes AS og innebærer dommen at den skattbare formuen blir redusert med 9 millioner kroner.

– Dette er en viktig og positiv sak, og jeg er glad for at Fiskarlaget og Fiskebåtredernes Forbund engasjerte seg i saken sammen med selskapet, sier Nilsen.

– Prinsipielt viktig

Fiskarlaget og Fiskebåtrederens Forbund (Fiskebåt) antar at også andre rederi som har benyttet seg av strukturkvoteordninger fra og med 2007, nå må bli skattemessig behandlet i tråd med denne dommen. Dommen kan således få stor økonomisk betydning for næringen.

– Dette er en prinsipielt viktig seier, som får virkning for alle, både i kyst- og havfiskeflåten, som har strukturkvoter.

Det uttalte utredningsleder Jan Ivar Maråk i Fiskebåt til forbundets nettsider, da dommen ble kjent i oktober. Fiskebåt har vært hjelpepart i saken med egen advokat sammen med Norges Fiskarlag.

– Dommen er av stor økonomisk betydning for næringen. Betydningen for det enkelte rederi vil variere etter hvilken skattesituasjon rederiet er i, uttalte Maråk.

Glad reder

Reder Stig Ervik i Ervik Havfiske er svært glad for at dommen blir stående, skriver Fiskebåtredernes Forbund på sine nettsider.

– Dommen i tingretten er helt i tråd med det synet vi har hatt i denne saken fra starten av, sier Ervik.

Styreleder Tore Roaldsnes i Fiskebåtredernes forbund gratulerer rederiet med seieren over Skatteetaten.

– Dommen er i tillegg en viktig prinsipiell seier for hele fiskeflåten og jeg er glad for at vi engasjerte oss i saken sammen med rederiet og Norges Fiskarlag, sier Roaldsnes.