Seismikkinnsamling snart avsluttet

Søndag 2. august ble Oljedirektoratets seismiske datainnsamling i Troms II nordvest for Senja avsluttet. Innsamlingen fortsetter enda noen dager i Nordland VII i Vesterålen.

Innsamlingen i Troms II har gått helt etter planen. Den startet 30. juni, og det er samlet i alt 805 kvadratkilometer 3D-seismikk.

Innsamlingen ble avsluttet en uke tidligere enn opprinnelig planlagt fordi OD nå mener at datagrunnlaget fra Troms II er tilstrekkelig til å kunne gi Stortinget den nødvendige faglige vurdering av mulighetene for petroleum i dette området. Dataene skal nå prosesseres og tolkes, og letedirektør Sissel Eriksen i OD regner med at resultatene vil bli levert til Olje- og energidepartementet i løpet av første kvartal 2010. Revidert forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen skal legges fram for Stortinget i løpet av 2010.

– Utmerket samarbeid med fiskerne

Det har vært gode værforhold under innsamlingen, og samarbeidet med fiskerne i området har vært utmerket, forteller de fiskerikyndige om bord på seismikkfartøyet Ocean Explorer.

Forsetter noen dager utenfor Vesterålen

I Nordland VII utenfor Vesterålen fortsetter seismikkinnsamlingen i enda noen dager. Også her har innsamlingen gått svært bra. Det har ikke vært avbrudd på grunn av dårlig vær, og seismikkfartøyet har sluppet til i mesteparten av området som var planlagt dekket med 3D-seismikk. Det har vært og er en del fiskeriaktivitet i utenfor Bø i Vesterålen. Det betyr at det også etter sommerens seismiske tokt vil være noen kunnskapshull i dette området, men ellers har OD samlet inn data i de prioriterte områdene.

Letedirektøren er fornøyd

Letedirektør Sissel Eriksen i OD er fornøyd med sommerens datainnsamling, og hun er glad for at så mange fiskere takket ja til ODs avtale om frikjøp. OD har inngått avtale med ca 120 fiskere som vanligvis fisker i Nordland VII og Troms II om sommeren. Dette har gjort det mulig for oss å komme til og gjøre jobben vår, slik Stortinget har bedt oss om, sier hun.

Sommerens datainnsamling avslutter myndighetenes seismikktokt i Nordland VII og Troms II. Stortinget har totalt bevilget ca 400 millioner kroner til kartleggingen av mulige petroleumsforekomster i området. Det har vært samlet inn seismiske data i alt i tre sesonger, i 2007, 2008 og i år.

Følgeforskning

Det OD-finansierte følgeforskningsprosjektet som gjennomføres av havforskningsinstituttet i Vesterålen, fortsetter også etter at den seismiske datainnsamlingen er ferdig. Prosjektet skal pågå til fisket har normalisert seg igjen. Det viktigste formålet er å skaffe mer kunnskap om skremmeeffekten av seismikk på fisk og hvor lenge fisken holder seg borte etter en periode med seismikk.