Norsk loddefiske ved Island

Etter at islandske havforskere har tilrådd fiske av 200.000 tonn lodde, ligger det også an til et norsk fiske ved Island over nyttår.

Den norske kvoten består av den andelen Norge skal ha gjennom Smutthullsavtalen, samt 8 prosent av totalkvoten, skriver Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) på sine nettsider.

Det er foreløpig usikkert hvor stor den norske kvoten blir. Inklusiv kvantumet fra Smutthullsavtalen ligger det maksimalt an til en kvote på vel 39.000 tonn. Dette er avhengig av at den norske flåten får fiske hele kvantumet i Islands økonomiske sone, konstaterer Fiskebåt.

Et annet forhold er at totalkvoten kan bli økt før det blir aktuelt for norske fartøy å fiske.