Fiskets gang uke 47 i 2010

Norges Sildesalgslag melder om mest NVG-sild forrige uke og noe nordsjøsild, men ellers en rolig uke på fiskefeltene.

I løpet av uken ble det satt årsrekord for snittprisen på NVG-sild.

NVG-sild

At året nærmer seg slutten og at mange har tatt sine kvoter vises godt på aktiviteten i fisket. Ca. 28 400 tonn norsk vårgytende sild ble kvantumet denne uken. Men til gjengjeld er prisnivået stabilt høyt og denne uke ble det satt nye årsrekorder hva snittpris angår. Kr 5,18 er høyeste i Norge, mens ukens beste kom fra Danmark og var på kr 5,50. Ukens totale snitt fra auksjonene ble kr. 4,77.

Utenlandske båter bidro med 1 500 tonn sild.

Nordsjøsild

Det er fremdeles noen båter som ikke har tatt sine kvoter av nordsjøsild. Denne uken ble det meldt inn vel 2 400 tonn og snittprisen ble kr 4,53. Det er kjøpere både fra Norge, Danmark og Tyskland som er mottakere av fisken.

Kystbrisling

Denne ukes kvantum av kystbrisling ble på bare 25 tonn. I Oslofjorden har været hindret fiske og fra Trondheimsfjorden er det ikke blitt meldt inn mer fisk. Av de ekstra 600 tonnene som King Oscar kan ta, er det en rest på ca 300 tonn.

Industrifiske

Av industrifisk ble det meldt inn vel 2 000 tonn. Av dette er en havbrislingsfangst på 1 900 tonn fra utenlandske fartøy, så fra norske fartøy er kvantumet meget beskjedent, opplyser Sildealget.