Foreslår gigantutbytte i Domstein

En ekstraordinær generalforsamling skal avgjøre om det skal utbetales et ekstraordinært utbytte på til sammen nær 150 millioner kroner.

Styret i Domstein ASA har besluttet å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling tirsdag 21. desember, der et ekstraordinært utbytte på kr 1,94 pr. aksje blir foreslått.

Styret foreslår at det utdeles et ekstraordinært utbytte på kr 1,94 pr. aksje.

Salget av aksjeposten i Norway Pelagic ASA innbrakte 303 millioner kroner netto, og nå kan 149,2 millioner kroner bli delt ut som utbytte.

Les også: DOM og NPEL kraftig opp på børsen 20.07.2010
Les også: Domstein selger til Austevoll Seafood 20.07.2010

Den bokførte egenkapitalen etter salget (basert på avlagt balanse pr. 30.09.2010) er på 294 millioner kroner, tilsvarende en egenkapitalandel på 40 prosent. Selskapets aksjer vil etter forslaget noteres eksklusiv utbytte fra og med 22. desember 2010.

– R. Domstein & Co AS trenger penger

Etter at salget av aksjene i Norway Pelagic ble kjent i sommer, skrev Finansavisen og E24 at hovedeierne i planlegger et storutbytte fra selskapet. Gjennom investeringsselskapet R. Domstein & Co AS kontrollerere brødrene Rolf, Gunnar og Knut Magne Domstein 49,3 prosent av børsnoterte Domstein ASA.

Ved årsskiftet hadde R. Domstein & Co en total gjeld på 115 millioner kroner, inkludert et obligasjonslån på 100 millioner kroner med forfall i slutten av desember i år.